Бурбело Валентина Броніславівна

Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри французької філології

Освіта, робота: У Київському університеті з 1968 р. У 1973 році закінчила з відзнакою факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1973–1978 – викладач французької мови кафедри теорії та практики перекладу; 1978–1980 – навчання в аспірантурі, 1980–1983 – викладач кафедри романської філології; 1983-1989 та 1991 – 1994 – доцент кафедри романської філології; 1989-1991 – старший науковий співробітник; 1994– 2000 – доцент кафедри французької філології; 2002 – присвоєно вчене звання професора; 2000-2014 – професор кафедри французької філології; 2002-2010 – експерт ВАК України; з 2004 р. – член Вченої ради Інституту філології, спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 у Київському національному лінгвістичному університеті; член редколегій «Вісника Київського національного університету (серія Іноземна філологія)», журналу «Іноземні мови в навчальних закладах», «Мовні і концептуальні картини світу», «Наукового вісника Чернівецького університету»; з 2007 – член Науково-методичної комісії з іноземної філології Міністерства освіти і науки України, з 2013 р. – голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,

Під керівництвом проф. Бурбело В.Б. захищено 2 докторські та 12 кандидатських дисертацій.

Стажування, викладання за кордоном: стажувалася в мовному центрі CAVILAMу м. Віші (Франція, 1994), в Європейському Центрі сучасних мов Ради Європи у м. Грац (Австрія) та м. Трегастель (Франція) (1995-1997); виступала з лекціями на семінарі з аудіовізуальних методів викладання іноземних мов для румунських викладачів у м. Бухарест (Румунія, 1999), франкофонному літньому університеті у м. Вільнюс (Литва, 2006) та Університеті м. Кан (Франція, 2008).

Кандидатська (докторська) дисертації: у 1981 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Еволюція мовленнєвих форм характеристики персонажа у французькій літературі»; у 1999 р. – докторську дисертацію на тему «Художній дискурс в історії французької мови та культури 9 – 18 ст.».

Наукові інтереси: історія французької мови, лінгвопоетика, дискурсологія, теорія комунікації, лінгвопрагматика, семіотика, сучасні технології у викладанні іноземних мов.

Нагороди, досягнення: член Української асоціації викладачів французької мови (з 1994), член Міжнародного товариства вивчення доби Просвітництва (з 1996), експерт Європейського Центру сучасних мов Ради Європи (з 1998), віце-президент Франкофонної Асоціації України (з 2002), президент асоціації «КОРЕ – Україна» (з 2004), президент Ротарі-клубу «Київ-Центр» (2005-2006), член Міжнародної асоціації «Двомовний світ» (з 2006), член журі з перекладу при Посольстві Франції в Україні (2012-2014), грамота Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом (2009), подяка Голови ВАК України (2010),

Вибрані праці. Автор понад 140 наукових та науково-методичних праць, основні:

  1. «Историческая стилистика французского языка» (1990),
  2. «Словник французько-український / українсько-французький» (у співав., 1994),
  3. «Лінгвопоетика французької словесності IX-XVIII ст.» (1999),
  4. «Болонський процес і реформування вищої освіти Франції» (у співав., 2004),
  5. «Франція у Європейському просторі вищої освіти» (у співав., 2005),.
  6. «Комунікативні стратегії. Практикум. Ч.1 і 2» (2014).

Викладає курси:

  • «Історія французької мови»,
  • «Комунікативні стратегії»,
  • «Сучасні дискурсивні дослідження»,
  • «Проблеми сучасної лінгвістики».

Наукові проекти: укладання угоди про співпрацю з Університетом ім. Поля Валері (Монпельє ІІІ, Франція) (1997), співкерівництво кандидатською дисертацією спільно з Університетом ім. Поля Валері (Монпельє ІІІ, Франція) (1997-1999), організація та проведення спільно з Європейським Центром сучасних мов Ради Європи науково-методичних семінарів для викладачів іноземних мов в м. Києві та м. Бухаресті (1998), організація та проведення спільно з Посольством Франції в Україні семінару для учителів у м. Києві (2004), тижня міжнародних зустрічей української, французької та білоруської учнівської молоді у м. Києві (2007), обмінів між французькими та українськими середніми навчальними закладами (2007-2010), організація та проведення спільно з Університетом м. Кан (Франція) Європейських франкофонних літніх університетів у м. Києві (2005, 2008) та м. Вільнюсі (2006).

E-mail: burbelo.vale@yandex.ru