Крючков Георгій Георгійович

Заслужений працівник освіти України,  доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романської філології

Освіта, робота: У Київському університеті з 1964 р. У 1970 році закінчив факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1967-1968 та 1970-1972 рр. – робота та військова служба в Алжирі по лінії Генштабу Збройних Сил СРСР: перекладач, викладач французької мови. З 1972 р. дотепер працює в Київському університеті: викладач, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри французької філології Інституту філології; водночас: 1976-1988рр. – завідувач 10-місячних, короткотермінових, 2-річних курсів іноземних мов ООН, 1989-1991 рр. – декан факультету підвищення кваліфікації, 1991-1993 рр. – заступник директора, 1994 р. – директор Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації, 2001-2005 рр. – заступник директора Інституту філології; з 1994 р. – експерт Ради Європи з питань вищої освіти; 1994-2012 рр. – голова Комісій МОН України з іноземної філології, з розробки Держстандартів, з іноземних мов тощо; з 2002 р. – голова редакційної ради журналу "Іноземні мови в навчальних закладах"; 1994-2002 рр. – експерт ВАК України; 1990-2003 рр. – член Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка, член спеціалізованих вчених рад КНУ імені Тараса Шевченка (з 1990 р.), Московського (1990-1996 рр.) і Київського (1990-1999 рр.) лінгвістичних університетів, Університету ім. Поля Валері Монпельє ІІІ (2012 р.).

Під керівництвом проф. Крючкова Г.Г. захищено 2 докторські та 12 кандидатських дисертацій.

Стажування, викладання за кордоном: У 1977 р. стажувався в Університеті ім. Поля Валері Монпельє ІІІ (Франція), у 1989 р. стажувався в Сорбонні (Париж, Франція). У 1991 р. читав лекції з теорії письма в Амстердамському університеті, Неймеґенському католицькому університеті (Нідерланди), Сорбонні (Франція, Париж); 1991 – 1994 рр. працював у Національному центрі наукових досліджень (Франція, Париж).

Кандидатська (докторська) дисертації: У 1980 р. – захистив кандидатську дисертацію з теми: "Система французької орфографії як єдність парадигматичної та синтагматичної підсистем"; 1987 р. –докторську дисертацію з теми: "Системність значущих одиниць сучасного французького письма".

Наукові інтереси: французька мова (фонетика, графіка, орфографія, лексикологія, лексикографія, діалекти, норма); розробив новий напрям у лінгвістиці – орфографіку та системно-комунікативний метод навчання іноземних мов.

Нагороди, досягнення: Знак Держкомосвіти СРСР "За відмінні успіхи в роботі" (1990), знак "Відмінник освіти України" (2001), орден Французької Республіки "Академічна Гілка" (2003), знак "Петро Могила" МОН України (2007). Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2013). Президент-засновник Асоціації викладачів французької мови України (1990-1994), засновник і член президії "Альянс Франсез" у м. Києві (1990), президент-засновник Франкофонної асоціації України (з 2002), член адмінради Міжнародної федерації викладачів французької мови (Париж), голова комісії Центральної та Східної Європи (1992-1996), засновник і президент (1996-1997) Київського Ротарі-клубу, президент-засновник Ротарі-клубу "Київ-Центр" (1999-2000), президент Міжнародного комітету Ротарі Інтернешнл "Україна–Франція" (1999-2007), член президії Асоціації "Україна-Франція" (1999-2014).

Вибрані праці Автор понад 250 наукових праць, основні:

 1. "Современная орфография французского языка" (1987),
 2. "Функциональная значимость французских монограмм и полиграмм" (Росія, Москва, 1987),
 3. "Інтенсивний курс французької мови" (у співавт., 1984),
 4. "Dictionnaire synchronique des familles de mots ukrainiens" (у співавт., Франція,  Париж, 1992-1993),
 5. "Болонський процес і реформування вищої освіти Франції" (у співавт., 2004),
 6. "Франція у Європейському просторі вищої освіти" (у співавт., 2005),
 7. "Прискорений курс французької мови" (у співавт., 2005),
 8. "Поглиблений курс французької мови" (у співавт., 2000),
 9. "Французька мова" (2009),
 10. "Французька мова. Рівень В2" (у співавт., 2012).

Викладає курси:

 • "Вступ до спецфілології", 
 • "Теоретичні засади графічної лінгвістики",
 • "Сучасні проблеми лінгвістики",
 • "Теорія французького письма",
 • "Практичний курс французької мови".

Наукові проекти: «Євролексика», «Історія та структура орфографій», «Інтеграція міжнародних комунікативних засобів», «Франкофонія», «Болонський процес», «Методика викладання іноземних мов і підручники нового типу», «Дискурсологія, соціолінгвістика та порівняльне літературознавство», спрямовані на створення словників і підручників, проведення досліджень і написання магістерських дипломних робіт, кандидатських/докторських дисертацій під спільним науковим керівництвом, а також спрямовані на проведення міжнародних заходів (конгресів, конференцій, колоквіумів тощо) і опублікування результатів досліджень у Франції, Швейцарії, США, Канаді, Україні, Росії,  Молдові, Японії, Іспанії, Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Сполученому Королівстві, Данії, Ісландії, Ватикані. Ці проекти здійснювано спільно з Національним центром наукових досліджень (Франція, Париж), Міжнародним центром наукової культури – ВСЕСВІТНЯ ЛАБОРАТОРІЯ (Швейцарія, Женева), Радою Європи (Страсбург), Міжнародним центром педагогічних досліджень (Париж), Міжнародною федерацією викладачів французької мови (Париж), Франкофонною асоціацією дружби і зв’язків (Париж), Міжнародним комітетом Ротарі Інтернешнл «Франція – Україна» (Страсбург),  Університетом ім. Поля Валері Монпельє ІІІ (Франція), Університетською агенцією Франкофонії (Бухарест), Посольством Франції в Україні та Французьким Інститутом в Україні.

E-mail: georgiy@univ.kiev.ua