Бурмістенко Тетяна Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри французької філології

Освіта, робота: У Київському університеті з 1991 р. Закінчила факультет романо-германської філології Київського ордена Леніна і ордена Жовтневої революції державного університету ім. Т.Г.Шевченка у 1991 році.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 – романські мови. Стаж педагогічної роботи становить 20 років.

Викладає нормативні дисципліни та спецкурси:

  • "Практичний курс основної іноземної мови (французької)",
  • "Практичний курс другої іноземної мови (французької)",
  • "Теорія та практика перекладу з французької мови",
  • "Сучасні інформаційні технології в навчанні іноземних мов",
  • спецкурс "Комунікативні стратегії".

Загальна кількість праць – 27, у фахових виданнях – 9. З 2011 р. є членом комісії з розробки та перевірки тестових завдань з французької мови Українського Центру оцінювання якості освіти (ЗНО).

Стажування, викладання за кордоном: У вересні-грудні 2011 р. пройшла стажування з відривом від виробництва при Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. Брала участь у другому Європейському Конгресі викладачів французької мови в м.Прага, Чехія (8-11 вересня 2011 р.).

Кандидатська дисертації: Захистила кандидатську дисертацію на тему «Комунікативно-жанрова структура французької офіційної промови» (грудень 2012 р.).

Наукові інтереси: французька мова (комунікативні стратегії, лексикологія, історія французької мови, методика викладання іноземних мов).

Нагороди, досягнення: У жовтні 2010 р. була обрана Генеральним секретарем Асоціації викладачів французької мови України (АВФМУ). З грудня 2011 р. Асоціація реалізовує спільний європейський проект “Election national edu Top50 francophone” для поширення інтересу до вивчення французької мови, працює над реалізацією національних українських проектів. У 2010 р. була обрана представником трудового колективу кафедри французької філології Інституту філології.

Вибрані праці: Автор понад 30 наукових праць, основні:

  1. “Соціодискурсивні аспекти позиціонування автора у французькій офіційній промові”;
  2. “Мовленнєвий жанр офіційної промови у прагмалінгвістичному висвітленні (на матеріалі французької мови)”;
  3. “Французька офіційна промова: типологія і прагмакомунікативна специфіка”;
  4. “Інавгураційна промова та її лінгвопрагматичні особливості”;
  5. “Риторичне питання як механізм аргументативного впливу в офіційній промові”.

E-mailburmistenko@gmail.com