Захищені дисертації

За час функціонування кафедри було підготовлено та захищено ряд докторських і кандидатських дисертацій:

Докторські дисертації:

 • Шевченко Л.І. "Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія" (вересень, 2002 р.). Науковий консультант – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор Єрмоленко С.Я.
 • Ніка О.І. "Модусні смисли у староукраїнській літературній мові другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст." (лютий, 2010 р.). Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Шевченко Л.І.
 • Гнатюк Л.П. "Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції" (березень, 2011 р.). Науковий консультант – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор Єрмоленко С.Я.
 • Наєнко Г.М. “Структурно-семантичні та функціональні параметри староукраїнського наукового тексту XVI-XVIII ст.” (грудень 2014 р.).

Кандидатські дисертації:

 • Наєнко Г.М. "Наукова лексика у творах Кирила Транквіліона-Ставровецького" (1994 р.). Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Білодід О.І.
 • Ніка О.І. "Дієприслівник у структурі речення староукраїнської мови другої половини ХVІ ? першої половини ХVІІ ст. (формально-синтаксичний, семантико-синтаксичний і комунікативний аспекти)" (1998 р.). Науковий консультант – кандидат філологічних наук, доцент Передрієнко В.А.
 • Шулінова Л.В. "Словесна поетика Лесі Українки (поетизація семантики кольору)" (1999 р.). Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Кадомцева Л.О.
 • Соколовська Т.Г. "Українська термінологія з генетики: походження, структура, системність" (1999 р.). Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Шевченко Л.І.
 • Дядищева-Росовецька Ю.Б. Слово в поетичних контекстах Тараса Шевченка : Усно-традиційні витоки" (січень, 2001 р.). Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Стрельчук Г.П.
 • Суховій О.О. "Фразеологія ораторсько-проповідницької прози Варлаама Ясинського" (2002 р.). Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Передрієнко В.А.
 • Білан Н.І. "Мова і стиль заповітів кінця XVII-XVIII ст. " (2003 р.). Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Горобець В.Й.
 • Видайчук Т.Л. "Розвиток фонетичної системи староукраїнської мови другої половини ХVІ-ХVІІІ ст. на тлі правописної традиції (на матеріалі житійно-повістевих пам’яток)" (червень, 2004 р.) Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Передрієнко В.А.
 • Хом'як О.І. "Лінгвостилістика української прози 60-90-х років ХХ ст. (на матеріалі творів В. Дрозда, В. Іваничука, В. Шевчука)" (листопад, 2004 р.). Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Шевченко Л.І.
 • Дем'янюк А.А. "Композити в староукраїнській літературній мові кінця ХVІ – ХVІІ ст. структурно-семантичний і функціонально-стилістичний аспекти (на матеріалі поетичних текстів)" (листопад, 2004 р.). Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Гнатюк Л.П.
 • Русаченко Н.П. "Морфонологічні явища староукраїнської мови другої половини ХVІ-ХVІІІ ст." (листопад, 2004 р.). Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Передрієнко В.А.
 • Вербенєц М.-Б. "Юридична термінологія української мови : історія становлення і формування" (січень, 2005 р.). Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Шевченко Л.І.
 • Кисельов Р.Є. "Лексика української мови в почаївських виданнях ХVІІІ – першої третини ХІХ ст." (квітень, 2005 р.). Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Передрієнко В.А.
 • Заболотна Н. "Розвиток синонімії в українській мові ІІ половини ХVІІ – І половини ХVІІІ століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії)" (червень, 2005 р.). Науковий керівник – кандидиат філологічних наук, доцент Горобець В.Й.
 • Семенюк В.Я. "Внутрішнє мовлення: лінгвістичні аспекти інтерпретації української художньої прози ХХ століття" (травень, 2006 р.). Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Шевченко Л.І.
 • Калєтнік А.А. "Лінгвістичний статус неологізмів у неокласичному тексті" (березень, 2008 р.). Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Шевченко Л.І.
 • Штельмах М.Л. "Інтерв’ю в системі жанрів сучасної україномовної комунікації" (жовтень, 2008 р.). Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Шевченко Л.І.
 • Марушкевич І.М. "Кодифікація української мови в першій третині ХХ ст. : правописний, граматичний, лексикографічний і текстологічний аспекти" (грудень, 2009 р.). Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Гнатюк Л.П.
 • Дергач Д.В. "Лінгвостилістика онімів сучасних медійних текстів" (лютий, 2010 р.). Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Шевченко Л.І.
 • Домилівська Л.В. "Ідіостиль Юрія Яновського в контексті лінгвоестетичних парадигс І половини ХХ століття" (червень, 2011 р.). Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Шевченко Л.І.
 • Джонг Йонгджу "Лінгвопрагматичні засади створення словника української мови для іноземців" (жовтень, 2011 р.). Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Шевченко Л.І.
 • Сизонов Д.Ю. "Лінгвопрагматичний потенціал української медичної термінології у ЗМІ" (жовтень, 2012 р.). Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Шевченко Л.І.
 • Капась-Романюк М.М. "Стійкі дієслівні сполуки в українській діловій мові кінця XVI –XVII століть (семантика, структура, особливості функціонування)" (грудень, 2012 р.). Науковий керівник – доктор філологічних наук, доцент Гнатюк Л.П.
 • Діденко Н.М. "Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських пам’ятках першої половини XVII століття" (червень, 2013 р.). Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Стрельчук Г.П.
 • Грицина С.В. “Барокові інновації у староукраїнській літературній мові XVIIст.” (березень 2015 р.). Науковий керівник — доктор філологічних наук, професор Ніка О.І.