Лисенко Олександр Михайлович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри французької філології

Освіта, робота: 1966 р. по 1972 р. навчався на факультеті романо-германської філології Київського державного університету імені Тараса Шевченка (відділення перекладачів). З 1970-1974 р.р. працював перекладачем в Алжирі та Гвінеї. У 1974-1975 р.р. працював референтом Республіканської Ради у справах іноземних студентів у м. Києві. З 1975 р. працює викладачем десятимісячних курсів іноземних мов при КДУ імені Тараса Шевченка. Потім асистентом, доцентом кафедри романської філології КНУ імені Тараса Шевченка. У 1990 р. отримав ступінь кандидата філологічних наук. У 1992 році отримав звання доцента. У 1994р. був обраний на посаду завідувача кафедри романських мов. E2013у зв’язку з реорганізацією Інституту філології перейшов на посаду доцента кафедри французької філології. Під керівництвом доц. Лисенка О.І. захищено дві кандидатські дисертації.

Стажування, викладання за кордоном: У 1994 р. стажувався в м. Руайан CAREL при університеті м. Пуатьє (Франція). У 1996 р. стажувався у м.Страсбург у Інституті перекладачів при Раді Європи.

Кандидатська дисертація: У 1990 р. – захистив кандидатську дисертацію з теми: “Безсполучникові складні речення з опірним словом-іменником у французькій мові”.

Наукові інтереси: французька мова: фонетика,  лексикологія. 

Нагороди, досягнення: Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка №94, Почесна грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 13.05.2008, Почесна грамота міністерства вищої та середньої освіти 21.06.1990.

Вибрані праці: Автор понад 30 наукових праць, основні:

 1. М.М. Гойда, А.М. Лисенко, Е.Ф. Самойлова, В.И. Сухаревская. Функциональная грамматика французского языка. Глагол. – К.: “Вища школа”, 1988. – 213 с.;
 2. А.М. Лысенко, И.И. Магушинец. Французский язык поступающим в ВУЗы. – К.: “Вища школа”, 1989. – 279 с.;
 3. О.М. Лисенко, І.І. Магушинець. Французька мова вступникам до Вузів. – К.: “Вища школа”, 1994. – 190 с.;
 4. О.М. Лисенко. Функціональна граматика французької мови. Артикль. – К.: В. Карпенко, 2003. – 151 с.;
 5. О.М. Лисенко, Грищенко А.А. Структурно-адміністративна організація Франції. Посібник для студентів немовних факультетів: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – 100 с.;
 6. Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови. – К.: Видавець Карпенко В.М., 2012. – 232 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 12.02.2003 р.);
 7. Лисенко О.М., Зязюн Л.І., Фаль О.С. Граматика французької мови в таблицях та вправи до них. – К.: Видавець Карпенко В.М., 2012. – 280 с.;
 8. Лисенко О.М., Лащихіна В.П., Чугай А.О. Українсько-французький розмовник. – К.: Видавець Карпенко В.М., 2012. – 136 с.;
 9. Лисенко О.М., Тертична Н.В., Чугай А.О. Вступний фонетичний курс французької мови. – К.: Видавець Карпенко В.М., 2011. – 96 с.

Викладає курси:

 • Лекційний курс теоретичної граматики французької мови,
 • Практичний курс другої мови,
 • Теорія та практика перекладу.

е-mail: olexandrelyssenko@ukr.net