Ситдикова Ірина Вілоріївна

Відмінник освіти України, кандидат філологічних наук, доцент кафедри французької філології

Освіта, робота: У Київському університеті з 1981 р. У 1987 році закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1995 році вступила до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1999 року працює в Київському університеті: доцент кафедри французької філології Інституту філології. 2008-2012 рр. – заступник директора Інституту філології, є автором концепції викладання іноземних мов в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Під керівництвом доц. Ситдикової І.В. захищено 2 кандидатські дисертації.

Стажування, викладання за кордоном: 2002 р. – Віші (Франція), 2012 р. - в Університеті ім. Поля Валері Монпельє ІІІ (Франція),

Кандидатська дисертації: У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Орфографічні особливості неонімів мови французької реклами», спеціальність 10.02.05 – романські мови.

Наукові інтереси: французька мова (фонетика, графіка, орфографія, лексикологія, норма, методика викладання іноземних мов).

Нагороди, досягнення: Знак "Відмінник освіти України" (2004), орден княгині Ольги" (2010).

Вибрані праці: Автор понад 50 наукових праць, основні:

  1. Фонографічні особливості мови SMS-повідомлень та Інтернету у Франції // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць. – К.: Логос, 2009. – Вип. 16. – С. 424-433;
  2. Оптимізація викладання іноземних мов у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в контексті Болонського процесу // Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – С. 150-154.
  3. Роль графостилістики у дослідженні текстів друкованої комунікації. Київ, 2011.
  4. Писемна комунікація у сучасному медійному просторі. – К. 2012.

Наукові проекти: на здобуття подвійного диплому Київського університету імені Тараса Шевченка та університету ім. Поля Валері Монпельє ІІІ (Франція).

Викладає курси:

  • Комунікативні стратегії (друга мова);
  • Практичний курс французької мови (перша мова);
  • Теоретична фонетика;
  • Загальнотеоретичний курс другої мови.

E-mail: frphil@mail.ru