Соломарська Олена Олександрівна

Професор кафедри французької філології, кандидат філологічних наук

Освіта, робота: У Київському університеті ім. Т.Г. Шевченка з 1958 р. У 1963 році закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. 1963- 2006 р.  у Київському університеті: викладач, старший викладач, доцент, професор кафедри французької філології. 2006-2009 – професор кафедри прикладної лінгвістики Українського інституту лінгвістики і менеджменту. З 2009 і дотепер - професор кафедри французької філології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Під керівництвом проф. Соломарської О.О. захищено 5 кандидатських дисертацій.

Стажування: у 1989 році стажувалася в Університеті ім. Стендаля у Греноблі.

Кандидатська дисертація: у 1970 захистила кандидатську дисертацію на теми «Конструктивні особливості французької розмовної мови». У 2004 р. отримала звання професора за сукупність робіт.

Наукові інтереси: французька мова (лексикологія, стилістика, діалектологія, теорія і практика перекладу, лінгвістика поетичного тексту).

Нагороди, досягнення: дві нагороди від Французької Республіки: Chevalier de l’ordredes Palmes Académiques, Officier de l’ordresdes Palmes Académiques. Співзасновниця Асоціації викладачів французької мови України (1990), член Адмінради Міжнародної федерації викладачів французької мови, член комісії Центральної та Східної Європи (1996-2000), голова Української секції міжнародної асоціації « Le Monde Bilingue » (2000-2008), засновниця і голова Асоціації «ЕТОС–КОРЕ-Україна» 2004- 2008 р.

Вибрані праці: автор більше 100 наукових праць. Основні:

Статті:

 1. L’image du vent dans la poésie européenne, Toulouse, 1992 ;
 2. A fresh approach to the interpretation of poetry, Granada, 1995 ;
 3. Jean-Baptiste Fabre et Ivan Kotlarevsky. Siècle des Lumières, London, 1997; 
 4. L’enseigement du français en Ukraine Levende Talen. Amsterdam1997;
 5. Кобзар як інтелектуал і естет. – Сучасність 2010.

Підручники:

 1. Підручник французької мови (для старших курсівуніверситетів, у співавт.) – К. 1994; 
 2. Посібник «Досвід впровадження в Україні міжнародних педагогічних проектів (у співавт.) – К. 2007;
 3. Підручник французької мови для старших курсів університетів (у співав.) – К.1994;
 4. Підручник французької мови (для 3 курсу університетів) – 2011 (3-е вид.)
 5. Посібник з теорії та практики перекладу – К.2011: Посібник «Dialectologie française» - К. 2013. 

Переклади:

 1. Конвенція про захист прав людини і основних свобод» (з франц. та англ.. на укр. мову, перекладач (у співавторстві) і редактор перекладів з французької мови) – Укр. центр правничих студій – К. 1999:  «Центурии» М.Нострадамуса (на рос.мову, у співавт.) – К., 2000;
 2. Ukraine, renaissance d’unmythe national (на франц.мову, група перекладачів.) - Genève, 2000;
 3. «Малевич і Україна» (з франц.) - К., 2006;
 4. Матеріали і документи Європейського Суду з прав людини (з франц. на укр.) – з 2005 р. і дотепер., зокрема, переклад «Guide de recevabilité » - методичного посібника, що видається науковим відділом Страсбурзького суду з прав людини – 2012.

Викладає курси:

 • «Теорія і практика перекладу французької мови»
 • «Стилістика французької мови»
 • «Герменевтика і лінгвопоетика»
 • «Проблеми діалектології»,
 • «Особливості перекладу публіцистичних текстів».

E-mail: solomaelena@gmail.com