Чистяк Дмитро Олександрович

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри французької філології

Освіта, робота: У 2009 р. здобув кваліфікацію магістра філології за спеціальністю «французька та англійська мови, літератури та переклад» в Інституті філології КНУ ім. Т. Шевченка, у 2009-2012 рр. навчався в аспірантурі при кафедри французької філології, у 2010-2011 рр. та з 2012 р. – асистент цієї ж кафедри. У 2007-2012 рр. – перекладач художньої літератури у видавництві «Пульсари», у 2011-2012 рр. – у видавництві «Навчальна книга Богдан», з 2012 р. – перекладач та редактор поетичної серії у видавництві «Журнал “Радуга”». Має досвід перекладу кінематографічної продукції з французької (І національний канал, 2007-2008 рр.), а також послідовного перекладу при Французькому інституті в Україні (2010) та Посольстві Швейцарії в Україні (2011-2012). Завідувач відділу франкофонії наукового збірника «Мова та історія» (Київ), член редакційної колегії періодичного наукового збірника «Études ukrainiennes transdisciplinaires» (Париж), член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт МАН України (секція літературної творчості).

Стажування, викладання за кордоном: У 2007-2014 рр. стажувався у Європейському колегіумі художньої літератури (м.Сенеф, Королівство Бельгія), у 2011 р. – у Колегіумі перекладачів художньої літератури Лоорен (м. Хінвіл, Швейцарія) та Міжнародному центрі художнього перекладу (м. Арль, Франція). Виступав з лекціями та науковими доповідями у Європейській академії наук, мистецтв і літератури (Париж, 2013), Франкомовній секції P.E.N.-клубу Бельгії (Брюссель, 2012), Музеї ім. Ж.-Ж.Руссо м. Женеви (2011), Слов’янській літературно-мистецькій академії (Варна, 2012) тощо.

Кандидатська дисертації: У 2012 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему "Лінгвопоетика міфологічного інтертексту в ранній драматургії М.Метерлінка" (10.02.05 – романські мови).

Наукові інтереси: лінгвопоетика, лінгвістика тексту, міфопоетика, перекладознавство, теорія літератури, історія зарубіжної літератури, психологія творчості.

Нагороди, досягнення: Лауреат Премії Федерації Валлонія-Брюссель Королівства Бельгія за внесок у розвиток бельгійської літератури за кордоном (2012), Премії ім. Г.Сковороди Посольства Франції в Україні (2013), Міжнародної премії «Тріумф» ім. М.Гоголя (2013), Премії НАН України (2008), Премії Академії наук вищої освіти України (2013), Премії ім. М.Рильського у галузі художнього перекладу (2013), Літературно-мистецьких премій «Благовіст» (2013), ім. П.Куліша (2014), ім. П.Тичини (2014) Національної спілки письменників України, Українсько-німецької недержавної премії ім. О.Гончара (2010). Стипендіат Національного центру книжки Франції (2011), Кабінету міністрів України (2012). Член-кореспондент Європейської академїі наук, мистецтв і літератури (Париж), член Слов’янської літературно-мистецької академії (Болгарія), Медитеранської літературної академії ім. Братів Міладинових (Македонія).Член Національної спілки письменників України, Асоціації європейських журналістів, Асоціації перекладачів країн СНД і Балтії, Франкомовної секції P.E.N.-клубу Бельгії.

Вибрані праці: Автор 25 окремих видань і понад 180 публікацій, основні:

 1. Chevtchenko Taras. Testament / choix, édition et traduction française par Dmytro Tchystiak.– Paris: Institut culturel de Solenzara, 2014.
 2. Clarinettes solaires: Anthologie de la poésie ukrainienne. 2e édition. / Traduit en français, annoté et commenté par Dmytro Tchystiak. – Paris: Institut culturel de Solenzara, 2014.
 3. Ван Лерберг Шарль. Вибрані твори / Переклад з французької, передмова, післямови та примітки Дмитра Чистяка. – К.: «Журнал “Радуга”», 2013.
 4. Юрсенар Марґеріт. Твори: Чорне творіння. Вогні. / Передмова, переклад із французької, післямови та примітки Д. Чистяка. – К.: Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2012.
 5. Метерлінк Моріс. П’єси. / Упорядкування, переклад з французької, передмова та коментарі Д. Чистяка. – К.: Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2007. – 248 с.
 6. ЕмманюельФрансуа. Людське питання: повість / Переклад з французької, передмова та коментарі Д.Чистяка. – К.: Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2009 та ін.

Викладає курси:

 • "Проблеми лінгвістики тексту",
 • "Практика перекладу першої мови",
 • "Практика перекладу другої мови",
 • "Комунікативні стратегії другої мови",
 • "Французька мова" (хімічний факультет);

Наукові проекти: Спільні наукові проекти з Європейською академією наук, мистецтв і літератури (видання періодичної наукової збірки «Études ukrainiennes transdisciplinaires», а також французьких видань українських філологічних досліджень і науково коментованих перекладів творів українських письменників), з Федерацією Валлонія-Брюссель Королівства Бельгія (видання науково коментованих видань бельгійських письменників українською), із Паризькою книжковою виставкою та міжнародним проектом «Більше країн – більше книжок» (презентація французьких перекладів українських письменників і науковців), із Міністерством закордонних справ Франції, Національним центром книжки Франції та Посольством Франції в Україні (видання коментованих видань перекладів французьких письменників українською), із Фундацією Pro Helvetia Швейцарської конфедерації (видання перекладів швейцарських письменників українською мовою), видання українських філологічних праць у Бельгії, Франції, Болгарії, Греції та ін. країнах тощо.

E-mail: dmytro.tchystiak@gmail.com