Жлуктенко Наталія Юріївна

Професор кафедри зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук, професор

Народилася у 1947 році в м. Києві

Закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т. Шевченка в 1970 р., аспірантуру при кафедрі зарубіжної літератури в 1973 р.

Кандидатська дисертація «Проза Джона Уейна» (1974).

Працює на кафедрі зарубіжної літератури з 1973 року: викладачем (1973), старшим викладачем (1975); доцентом (1980); а з 1999 – професором.

У 1992–2003 очолювала кафедру зарубіжної літератури.

Вчене звання професора отримала у 1999 році.

Основний напрям наукових досліджень та педагогічної діяльності - історія зарубіжної літератури ХІХ-ХХ ст., жанрова поетика зарубіжного роману ХХ ст., шекспірознавство, історія та теорія літературної критики, екокритика.

Автор 2-х наукових монографій, численних статей і передмов до українських видань творів англійських письменників. Співавтор навчальних посібників “Проблемы новейшей литературы США”(1981), “Література Англії. ХХ ст.”(1987, 1993) “Нарис історії нідерландської літератури”(2002).

Підготувала 15 кандидатів філологічних наук.

Відмінник освіти України (2007). Нагороджена медаллю «В пам’ять 1500-ліття Києва».

Викладає курси:

 • вступ до літературознавства;
 • історія зарубіжної літератури ХІХ-ХХ століть;
 • методика викладання зарубіжної літератури у вищих навчальних закладах;
 • історія і теорія літературної критики;
 • мультикультуралізм у літературознавчих студіях.

Вибрані публікації 2011-2014 рр.

 1. Факт і фікційне у репрезентації політичної історії (на матеріалі прози Грема Гріна) // Літературознавчі студії. Зб. наук. праць – Вип. 33. – К. : КНУ, 2011. – С.154-159.
 2. Шекспірівський дискурс у романі Пітера Акройда “The Lambs of London” // Шекспірівський дискурс. – Вип. 2. – Запоріжжя: Вид-во Класичного приватного ун-ту, 2011.- С. 257-267.
 3. Мотив зустрічі в жанровій поетиці сучасної американської новели // Американські літературні студії в Україні Американське short story: теорія жанру і практика сучасності (рубіж ХХ – ХХІ ст.) – Вип. 7. – К. : Видавничий дім «Києво- Могилянська академія», 2012. – С. 114 -121.
 4. Літературна критика К. Кавафіса у сучасній перспективі // Мовні та концептуальні картини світу. Наук.видання. – Вип. 38. – К.: Видав.дім Дмитра Бураго, 2012 – С.224-231.
 5. Суперечки про смаки: дискусії про роман у Великій Британії 1910-1970-х рр. // Сучасні літературознавчі студії. Дискурс смаку в літературі і культурі. Зб. наукових праць. – Вип. 9. – К.: ВЦ КНЛУ, 2012.– С. 205-212.
 6. Структури екотексту в романі Т. Корагессена Бойла «Завіса з Тортильї» // Літературознавчі студії. Зб. наук. праць – Вип. 37; ч. 1 – К. : КНУ; ВПЦ «Київ.ун-т», 2013. – С.287-295.
 7. Синтез мистецтв у романі Томаса Гарді «Мер Кестербріджа»: передмодерні імплікації // Слово, яке тебе обирає: Зб. на пошану професора Володимира Моренця. До 60-річчя від дня народження / Упоряд. В.Панченко. – К.:Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – С. 99-110.
 8. Ноктюрни Казуо Ішігуро: транспозиція у постмодернізм // Літературознавчі студії. Зб. наук. праць – Вип. 39; ч. 1 – К.: Видав. дім Дмитра Бураго, 2013 – С.367-372.
 9. Вектори шевченкознавства в наукових студіях кафедри зарубіжної літератури Київського університету // Шевченкознавчі студії. Зб. наукових праць – Вип. 16. – К. : КНУ; ВПЦ «Київ.ун-т», 2013 – С.318-324.
 10. Українська складова в новому історичному британському романі: «Спадок» Анни Шевченко // Літературознавчі студії. Зб. наук. праць – Вип. 40; ч. 1. – К. : КНУ; Видав. дім Дмитра Бураго, 2013 – С.285-292.
 11. «Похибка розуму» Сема Шепарда: нові риси американської сімейної драми // Американські літературні студії в Україні. – Вип.8. – Сучасна американська драма: тенденції, постаті, тексти. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2014. – С. 131-141.
 12. «Старим тут не місце» К.Маккарті: спроба контекстного аналізу // Американські літературні студії в Україні. – Вип.8. – Круглий стіл з творчості Кормака Маккарті. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2014. – С. 266-270.