Мизин Тетяна Олексіївна

Доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів, кандидат філологічних наук

Дата народження: 30 квітня 1961 року.

Освіта: 1982 року закічила факультет англійської мови Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна. Працювала в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Київському міжнародному університеті.

Кандидат філологічних наук (1996). Тема кандидатської дисертації: „Функціонуання іменників у текстах різних стилів (на матеріалі сучасних белетристичних та наукових текстів)”.

Наукові інтереси: лексикологія, граматика, стилістика англійської мови.

Викладає курси:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
 • Ділова іноземна мова (англійська)

E-mail: tatmizin@ukr.net

Нагороди, досягнення: Має подяки від Київського міського голови, Науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Прем’єр-міністра України.

Науковий доробок складає 88 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації:

 1. Практикум з граматики англійської мови. /У співавторстві з Г.Г. Кузнецовою/. Частина І. – Кіровоград: КДПУ, 1998. – 60 с.
 2. Практикум з граматики англійської мови. /У співавторстві з Г.Г. Кузнецовою/. Частина ІІ – Кіровоград: КДПУ, 1998. – 76 с
 3. Курс лекцій з історії англійської мови. – К.: КиМУ, 2002. – 75 с.
 4. Курс лекцій з лексикології англійської мови. – К.: КиМУ, 2003. – 99 с.
 5. Курс лекцій із загальнотеоретичного курсу англійської мови. – К.: КиМУ, 2004. – 93 с.
 6. Курс лекцій з порівняльної лексикології англійської та української мов. – К.: КиМУ, 2005. – 84 с.
 7. Словникові статті Act, Build, Complete, Prevent, Stop // Морфология английского глагола: система и функционирование. – М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2008. – С. 102-103
 8. Reading English Newspapers. Part I. – К.: Вид-во КиМУ, 2009. – 197 с.
 9. Reading English Newspapers. Part IІ. – К.: Вид-во КиМУ, 2010. – 153 с.
 10. Функционирование высокочастотных имен существительных (на материале английского языка) // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – 2012. – №3. – С. 87-90
 11. Функционирование форм числа имени существительного (на материале английского языка) // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – 2012. – №10-11. – С. 144-149
 12. Вербалізація концепту weather / погода в англійській та українській мовних картинах світу // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – Випуск 2 (68). – С.115-122.
 13. Семантичні аспекти американського молодіжного сленгу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – №1072. – С.87-91.
 14. Функционирование модели AN в разностилевых текстах (на материале английского языка) // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – 2013. – №12. – С. 94-97
 15. Функціональні характеристики моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія Філологічна. – 2014. – Випуск 44. – С. 182-186
 16. Метафора як чинник творення терміносистеми географії // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць. – К.: Український фітосоціологічний центр, 2014. – С. 47-52
 17. Лінгвостилістичні особливості англійської народної загадки // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2014. – Випуск 2 (74). – С.139-143