Збірник "Філологічні семінари"

Філологічні семінари. Літературна критика і критерії художності : збірник наукових праць

У збірнику вміщено наукові студії учасників філологічного семінару “Теоретичні й методологічні проблеми літературознавства”, діяльність якого відновлена у 1996 році за участю кафедри теорії літератури та компаративістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Українського наукового інституту Гарвардського університету, Варшавського університету, Університету Масарика (Брно, Чехія), Тбіліського університету та Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України. До збірника також увійшли статті тих науковців, які вивчають проблеми теорії літератури. 

Видання розраховане на науковців, викладачав вищої школи, учителів, аспірантів і студентів-філологів.

Адреса редакційної колегії: 01033, Київ, б-р Тараса Шевченка, 14, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра теорії літератури та компаративістики (кімн. 117, тел. 239-32-34).

Редакційна колегія: М.К.Наєнко, д-р філол. наук, проф. (голова); А.О.Ткаченко, д-р філол. наук, проф. (заст. голови); Н.І.Бернадська, д-р філол. наук, проф. (відп. ред.); О.Г.Астаф’єв, д-р філол. наук, проф.; Г.Ю.Грабович, д-р філол. наук, проф. (США), Л.В.Грицик, д-р філол. наук, проф.; В.Г.Дончик, д-р філол. наук, проф., акад. НАН України; С.П.Козак, д-р філол. наук, проф., акад. НАН України; Н.В.Костенко, д-р філол. наук, проф.; Г.М.Штонь, д-р філол. наук, проф.


Повнотекстовий доступ до збірника наукових праць "Філологічні семінари"
  • Філологічні семінари. Літературна критика і критерії художності. Випуск 12, 2009 р. Повний текст (pdf)
  • Філологічні семінари. Що таке історія літератури? Випуск 13, 2010 р. Повний текст (pdf)
  • Філологічні семінари. Література і паралелі: де межа? Випуск 14, 2011 р. Повний текст (pdf)
  • Філологічні семінари. Художні стилі, течії, напрями: історико-теоретичний аспект. Випуск 15, 2011 р. Повний текст (pdf)
  • Філологічні семінари. Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст. Випуск 16, 2013 р. Повний текст (pdf)
  • Філологічні семінари. Неокласики і філологічна методологія літературознавстваВипуск 17, 2014 р. Повний текст (pdf)