Захищені дисертації

Захищені докторські дисертації:

Науковий керівник доктор філологічних наук, професор Задорожна Людмила Михайлівна:

 1. Горболіс Лариса Михайлівна «Художня парадигма народнорелігійної моралі у прозі українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (захист відбувся 24.03.2005 р.);
 2. Вільна Ярослава Володимирівна «Ідейно-естетичний феномен творчості Г.Квітки-Основ`яненка: герменевтичний аспект» (захист відбувся 15.05.2006р.);
 3. Сліпушко Оксана Миколаївна «Еволюція та функціонування літературних образів у парадигмі писемних пам'яток Раннього і Високого Середньовіччя (ХІ -перша половина ХІІІст.)» (захист відбувся 15.04.2010 р.).

Захищені кандидатські дисертації:

Науковий керівник доктор філологічних наук, професор Сліпушко Оксана Миколаївна:

 1. Гончарук Євгенія Леонідівна «Поезія українського бароко: концептуальний простір» (захист відбувся 27.06.2013 р.);
 2. Перевертень Наталія Сергіївна «Герої прози Євгена Гребінки: особистісний вимір» (захист відбувся 18.09.2013 р.);
 3. Данильченко Оксана Юріївна «Рецепція історичних образів в українському письменстві ХІХ ст.» (захист відбувся 28.11.2013 р.);
 4. Ярмоленко Ганна Олександрівна «Типологічна система образів в українській історичній прозі першої половини ХІХ століття» (захист відбувся 20.06.2014 р.).

Науковий керівник доктор філологічних наук, професор Задорожна Людмила Михайлівна:

 1. Ленда Раїса Іванівна «Творчість Олекси Слісаренка. Проблеми поетики» (захист відбувся 05.01.2001 р.);
 2. Гудзенко Олена Петрівна «Романтичні засади української драматургії 20-х років ХХ століття» (І. Дніпровський, Я. Мамонтов, М. Куліш)» (захист відбувся 26.04.2003 р.);
 3. Шевченко–Савчинська Людмила Григорівна «Етикетна латиномовна поезія в українській літературі XVI-XVIII ст.» (захист відбувся 24.06.2005 р.);
 4. Боронь Олександр Вікторович «Поетика простору в творчості Тараса Шевченка» (захист відбувся 20.01.2005 р.);
 5. Шестак Анна Михайлівна «Архетипи у поезії Т. Шевченка» (захист відбувся 28.01.2010 р.);
 6. Лебідь Євгенія Михайлівна «Метатекст поезії Т. Шевченка і українська література: давня та нова доба» (захист відбувся 26.02.2010 р.);
 7. Гудима Анна Олександрівна «Етологічні поеми Тараса Шевченка. Сенсовий метатекст» (захист відбувся 24.02.2011 р.);
 8. Пен Чен «Оповідання І. Франка: аспекти рецепції» (захист відбувся 23.03.2012 р.);
 9. Антонюк Марина Анатоліївна «Аксіологічні парадигми повістей Тараса Шевченка в літературному контексті першої половини XIX століття» (захист відбувся 26.04.2013 р.);
 10. Жванія Людмила Вікторівна «Категоріальні парадигми людського буття: візія Тараса Шевченка і Лесі Українки» (захист відбувся 20.03.2014 р.).

Науковий керівник доктор філологічних наук, професор Вільна Ярослава Володимирівна:

 1. Косянчук Ольга Олексіївна «Ґенеза та еволюція жанру оди в українській літературі XVI-XX століть» (захист відбувся 26.10.2011 р.);
 2. Нечаюк Людмила Григорівна «Історична романістика Володимира Малика: засоби художньої ретроспекції» (захист відбувся 25.09.2013 р.);
 3. Хворостяний Ігор Григорович «Концепти свобода та свобода волі як чинник формування системи образів у прозі Панаса Мирного» (захист відбувся 26.03.2014 р.).

Науковий керівник доктор філологічних наук, професор Штонь Григорій Максимович:

 1. Завірюхіна Ірина Георгіївна «Контекстуальна парадигма художньо-інноваційних процесів в українській драматургії кінця XIX - початку XX століття»(захист відбувся 30.09.2011 р.);
 2. Злотник–Шагіна Ольга Олександрівна «Феномен давньої української літератури XVI-XVIII століть в літературознавчих студіях Івана Франка» (захист відбувся 28.11.2013 р.).

Науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент Задорожна Світлана Володимирівна:

 1. Некряч Ольга Василівна «Художній історизм як парадигмальна категорія творчості Миколи Костомарова – прозаїка» (захист відбувся 26.09.2013 р.).

Науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент Конончук Михайло Миколайович:

 1. Пустовіт Валерія Юріївна «Національно-культурний компонент у структурі художнього тексту (на матеріалі роману Д. Л. Мордовця «Сагайдачний»)» (захист відбувся 26.10.2001 р.);
 2. Тарасова Олена Володимирівна «Еволюція художньої рецепції образу гетьмана Івана Мазепи в українській літературі ХУІІ – ХХ століть» (захист відбувся 12.04.2002 р.);
 3. Сулима Віра Іванівна «Свята Трійця в українській літературі ХІ-ХУ ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення» (захист відбувся 04.01.2003 р.);
 4. Зайдлер Наталія Василівна «Постать Семена Палія в українській літературі (художні формотвори авторської інтерпретації та історичної дійсності)» (захист відбувся 12.03.2004 р.);
 5. Дунай Павлина Олександрівна «Ідейно-естетичні засади літературно-критичної діяльності Андрія Ніковського» (захист відбувся 21.09.2006 р.);
 6. Вєлкова (Щербан) Нонна Георгіївна «Образ Івана Сірка: типологія характеру в народній творчості і художній літературі» (захист відбувся 20.02.2008 р.);
 7. Гавдида Наталія Іванівна «Творчість Богдана Лепкого: літературно-малярський дискурс» (захист відбувся 15.05.2008 р.);
 8. Арістархова Олена Олегівна «Художня рецепція образу гетьмана в українській літературі XVII-XXI століть (на матеріалі творів про Івана Виговського)» (захист відбувся 29.01.2010 р.);
 9. Паращук Оксана Петрівна «Динаміка авторитету в давній українській літературі (на матеріалі ораторсько-проповідницької прози XI - початку XVII ст.)» (захист відбувся 30.03 2011 р.);
 10. Миц Катерина Володимирівна «Художня інтерпретація історичної дійсності в українській прозі XIX - початку XX століття» (26.20 2012).