Андрєєва Тетяна Михайлівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики та мовної комунікації

У Київському університеті працює з 2006 р.: асистент, з 2013 р. – доцент.

У 2009р. захистила кандидатську дисертацію «Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі»

Автор понад 30 публікацій.

Наукові інтереси:  етнолінгвістика, українська наукова мова, ділова українська мова, українська фразеологія.

 

Викладає курси:

  • Українська мова за професійним спрямуванням
  • Українська наукова мова
  • Ділова українська мова

Вибрані праці

  1. Концептуализационная специфика украинских фразеологизмов // Сборник Университета Российской академии образования [Международная практическая конференция] : Перевод – как диалог культур, 2012. – С. 6-10;
  2. Концептуалізаційна специфіка фразеологізмів з компонентами – назвами сільгоспзнарядь // Мовні і концептуальні картини світу – К., 2012. -  Вип. 41. – С. 14-19;
  3. Актуальні події у дзеркалі мас–медійної неологізації // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2013». – Т. 6. – К.: НАУ, 2013. – с. 37-40;
  4. Тавтологічні фразеологізми моделі «V+Nо.в.» // Мовні і концептуальні картини світу – К., 2014. – Вип. 47. – С. 9-16;
  5. Українські тавтологічні фраземи: природа, структура, деривація // Мовні і концептуальні картини світу – Вип. 55. – Ч. ІІ. – 2015. – С. 12-19.

 

E-mail:  andreevatm@ukr.net