Аспіранти, докторанти, здобувачі

Аспіранти кафедри:

Науковий керівник доктор філологічних наук, професор Сліпушко Оксана Миколаївна:

  • Бурлака Дар’я Олександрівна – аспірантка ІІ року навчання з відривом від виробництва, тема дисертаційного дослідження: «Інтерпретаційні моделі образу правителя в українських середньовічних і барокових літописах»;
  • Яцько Аліна Іванівна – аспірантка ІІ року навчання без відриву від виробництва, тема дисертаційного дослідження: «Художня рецепція києворуської книжності у творчості українських неокласиків»
  • Сивець Тетяна Василівна - аспірантка ІІ року навчання  з відривом від виробництва, тема "Неоплатонічні і християнські концепти ораторсько-проповідницької прози Київської Русі"

Науковий керівник доктор філологічних наук, професор Задорожна Людмила Михайлівна:

  • Гузій Ольгу Володимирівна - аспірантка І рік навчання з відривом від виробництва,тема "Історія української літератури в контексті поезії Тараса Шевченка та Василя Стуса"

Науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент Конончук Михайло Миколайович:

  • Кулакова Марина Миколаївна - аспірантка ІV року навчання без відриву, змінила прізвище і тепер вона Слободянік Марина Миколаївна
  • Гулай Альона Анатоліївна - аспірантка ІІ року навчання з відривом від виробництва, тема "Документалізм як константа розвитку літературного процесу ХІХ-ХХІ століть"
  • Рудько Олена Владиславівна - здобувач 3 року навчання, тема "Роль дитячої літератури у формуванні національної ідентичності (на матеріалі української дитячої літератури другої половини ХІХ століття

Науковий керівник доктор філологічних наук, професор Штонь Григорій Максимович:

  • Круглій Аліна Миколаївна, здобувач 3 року навчання, тема: "Ораторсько-проповідницька проза і величальна поезія другої половини ХІІІ – середини XVI століття: ґенеза, художня специфіка"