Михед Тетяна Василівна

Професор кафедри зарубіжної літератури, доктор філологічних наук.

Народилася у 1953 р., місто Чернівці.

У 1976 році закінчила факультет іноземних мов Чернівецького державного університету за спеціальністю «Романо-германські мови та література», отримала кваліфікацію філолога, викладача англійської мови. 

Кандидат філологічних наук з 1988 року, дисертація за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн. Тема кандидатської дисертації: «Жанрово-стильова типологія драматургії Томаса Отвея».

Доктор філологічних наук з 2007 року, дисертацію за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн. Тема докторської дисертації: «Пуританський дискурс в літературі американського романтизму».

З 2010 року працює на кафедрі зарубіжної літератури Інституту філології, з 2011 року – професор цієї ж кафедри.

Під керівництвом Михед Т.В. захищено 12 кандидатських дисертацій.

Наукові інтереси: американістика, компаративістика, перекладознавство, гоголезнавство.

Автор більш ніж 70 наукових публікацій, у тому числі 3 навчальних посібників з грифом МОН України.

Основні публікації:

 1. The Guide to Literature of American Renaissance: навч. посібник: на англ. мові. – К.: Вид-во КСУ, 2009. – 332 с. 
 2. Історія зарубіжної літератури ХХ ст.: навч. посібник / за ред. В.І. Кузьменка. – Вид. 2. – доп. – К.: Вид. центр «Академія», 2012. – 496 с. 
 3. Антична література. Греція. Рим. Хрестоматія. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 952 с.
 4. Щоденник як життєтворчість: випадок Г.Д. Торо // Біблія і культура: Зб. наук. статей. Вип. 8-9. – Чернівці: Рута, 2008. – С.133-149.
 5. Художня рецепція категорії гріха в творчості Н. Готорна // Вісник КСУ. – Серія: Філологія. – Вип. 38. – К.: КСУ, 2008. – С. 5-18.
 6. Волден як символ: до проблеми символіки книги Г.Д. Торо «Волден, або Життя у лісі» // Теоретична і дидактична філологія. Зб. наук. праць. – Вип. 6. – Переяслав-Хмельницький: СДК, 2009. – С. 122-130.
 7. Яким має бути канон дитячої літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – №1. – С. 6-10.
 8. Безплідна земля втраченої духовності, або Т.С. Еліот про необхідність християнської культури // Біблія і культура: науково-теоретичний журнал. – Вип. 13. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 190-196.
 9. Т.С. Еліот і його Гамлет // Американські літературні студії в Україні. Вип. 5-6. – К.: Факт, 2010. – С. 65-78.
 10. Модифікація демонічного міфу в романі Г. Мелвілла «Мобі Дік» // Біблія і Культура: науково-теоретичний журнал. – Вип. 15. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 132-136.
 11. Наративи культурного простору: постмодерністський варіант реконструкції національної ідентичності в романі Джуліана Барнса «Англія. Англія» // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Філологічні науки. Книга 1. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – С. 15-19.
 12. Філософія сучасного short story // Американські літературні студії в Україні. – Вип. 7. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – С. 34-42.
 13. Жанрові трансформації вестерну в оповіданні Енні Пру «Горбата Гора» // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 30. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 206-211.

Викладає курси:

 • Антична література
 • Історія зарубіжної літератури ХІХ століття
 • Історія зарубіжної літератури рубежу ХІХ-ХХ століть
 • Полікритика художнього тексту

e-mail: mtv2014@ukr.net