Білик Наталія Леонідівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Інституту філології

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 2003 р. З 2003 року працює на кафедрі словянської філології,  з 2008 року – на посаді доцента. Виконує обов’язки директора  Центру славістики при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Іво Андрич і Україна: контакти, рецепція, типологія»

Доцент Білик Н.Л. – член організаційного комітету щорічної Міжнародної наукової конференції «Славістичні читання. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського», відповідальний секретар збірника наукових праць «Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського», який входить до переліку фахових видань України.

Авторка понад 50 наукових і навчально-методичних праць.

Наукові інтереси: історія сербської літератури, літературна компаративістика, слов’янське літературознавство, лексикологія сербської і хорватської мов.

Викладає курси:

 • "Література в контексті слов’янської культури",
 • "Історія сербської культури",
 • "Історія хорватської культури",
 • "Теоретичні питання слов’янського (сербського, хорватського) літературознавства",
 • "Сербська мова в когнітивному висвітленні";
 • "Сербська лексикологія",
 • "Хорватська лексикологія",
 • "Сербська література в контексті сучасної Європи",
 • "Основна слов’янська мова (сербська) "

Вибрані праці:

 

 1. Українсько-сербські літературні взаємини ХХ сторіччя: Контакти. Рецепція. Типологія (на матеріалі творчості Іво Андрича): Навчальний посібник (К., 2008),
 2. Історія хорватської культури від початку до кінця ІІ тисячоліття: Навчальний посібник (К., 2010);
 3. у співавторстві: Українсько-сербський словник лінгвістичної термінології (К., 2006);
 4. Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології (К., 2011);
 5. Українсько-сербські зв’язки в історії сербської культури доби бароко: Навчальний посібник (К., 2015).

Займається науковими проектами  «Тарас Шевченко в хорватських перекладах», «Історія сербської драми», «Візантія в сучасному сербському романі». 

Перекладає художні твори сербської літератури: М. Проданович «Сад у Венеції» (К., 2008), Г.Петрович новели збірки «Острів та інші видіння» (К., 2008).

Контакти:
tel: +38 044 239 33 73 (кафедра)
адреса: Київ, бульвар Тараса Шевченкa,14, каб.128