Пластун Наталія Сергіївна

Асистент кафедри української філології для неспеціальних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Народилась у с. Мліїв Городищенського р-ну Черкаської обл. 

У 2008 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і здобула кваліфікацію магістра філології, фольклориста, викладача-дослідника української мови і літератури, іспанської мови.

24 вересня 2015 р. Пластун Н.С. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фольклорні контамінації у поетичних творах українських письменників 20-40-х рр. XIXстоліття”, за спеціальністю 10.01.07. – фольклористика під керівництвом доктора філологічних наук, професора та завідувача кафедри фольклористики Івановської О.П.

З 2008 р. по 2009 р. працювала в Українському гуманітарному ліцеї імені Тараса Шевченка на посаді керівника фольклорно-етнографічного гурту.

З 2008 – 2011 р.р. працювала на посаді провідного спеціаліста-фольклориста Центру фольклору та етнографії кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету  імені Тараса Шевченка.

З 2009 р.бере активну участь у роботі приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2011 р. працює на посаді старшого лаборанта кабінету української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

З 2013 р. працює асистентом кафедри української філології для неспеціальних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читає нормативні курси: Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська наукова мова», для студентівісторичного, хімічного, соціологічного, кібернетичного факультетів, для студентів інституту високих технологій (біологія), факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем.

Наукові інтереси. Займається польовими дослідженнями сучасного фольклорного матеріалу та їх обробкою і відтворенням, формування відеофонду, збереження зразків музичного фольклору, тощо. Здійснила низку власних експедицій, зокрема на Черкащину, Одещину, Закарпаття, Прикарпаття, Буковину, Київщину, Вінничину, Кіровоградщину.

Сфера наукових зацікавлень – фольклор, прикладна лінгвістика, контамінаційні елементи в усній народній творчості та літературі, етнографія народів світу.

Пластун Н.С. бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Автором низки наукових публікацій у фахових виданнях, зокрема:

  1. Бурлака Н. С. Фольклоризм: взаємозв’язки літературної та народнопоетичної творчості / Н. С. Бурлака // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 31. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – С. 82-91.
  2. Бурлака Н. С. Фольклоризми у поетичному доробку П. П. Гулака-Артемовського / Н.С. Бурлака // Літературознавчі студії. – Вип. 26. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 64-70.
  3. Бурлака Н. С. Фольклоризми в одах П.П. Гулака-Артемовського / Н. С. Бурлака // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 34. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – С. 52-58.
  4. Бурлака Н. С. Фольклоризми у поетичному доробку Євгена Гребінки / Н. С. Бурлака // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 35. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – С. 65-70.
  5. Бурлака Н. С. Фольклорний концепт «ДОЛЯ» в уснопоетичних текстах та його віддзеркалення у творчості поетів-романтиків 20-40-х років XIX століття / Н. С. Бурлака // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Філологічні науки. – Ч. II. – № 24 (235). – Луганськ, 2011. – С. 105-111.
  6. Бурлака Н. С. Концепт «долі» в уснопоетичних текстах та його рецепція у творчості поетів-романтиків 20-40-х років XIX століття / Н. С. Бурлака // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – Вип. 23. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 41-44.
  7. Пластун Н. С. Проблемные аспекты фольклорной контаминации / Н. С. Пластун // Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый». – № 19 (78), ноябрь-2. – Казань, 2014. – С. 674-677.

З 2010 р. член приймальної комісії Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2003 р. - солістка-вокалістка народного ансамблю української музики «Роксоланія» та переможниця всеукраїнських і міжнародних фольклорних фестивалів. Разом із колективом неодноразово представляла українську культуру на всеукраїнських і міжнародних фольклорних фестивалях.

Зібрала матеріали, які активно використовуються для роботи зі студентами-фольклористами і ввійшли до видання аудіо-диску „Журилася перепілочка” ансамблю „Роксоланія”.

Пластун Н.С. має низку нагород: Диплом національної програми України „Мистецький олімп України” за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва України 2010 р., у 2011 р. українським фондом культури та українською конфедерації журналістів нагороджена дипломом „Обличчя України. Імена. Портрети. Долі”, а також багаторазовий лауреат Всеукраїнських та Міжнародних пісенних фестивалів і конкурсів.