Збірник "Стиль і переклад"

Збірник "Стиль і переклад" є першим філологічним виданням іноземними (романськими, германськими та слов'янськими) мовами: до часопису приймаються статті англійською, німецькою, французькою, іспанською, італійською, португальською, українською, російською, а також новогрецькою мовами.

Збірник "Стиль і переклад" включено до переліку наукових фахових видань України (Додаток 12 до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 р. № 820).

Часопис прагне об'єднати у єдине професійно-наукове коло фахівців зі стилістики та перекладу з України та з країн Європи, Азії, Північної та Південної Америки, Австралії. До співпраці запрошуються відомі професори, доценти, молоді вчені, аспіранти та студенти.

Збірник засновано з метою публікації та розповсюдження останніх доробок у галузі стилістики та перекладознавства, а також з інших аспектів філології, лінгвістики та дидактики іноземних мов. У виданні "Стиль і переклад" передбачається публікація оригінальних статтей та інформаційних матеріалів за такими науковими напрямами: функціональна та когнітивна стилістика, лінгвостилістика, лінгвопоетика, стилістика фігур, теорія дискурсу, лінгвістика тексту, історія і теорія перекладу, стилістичні аспекти перекладу, фаховий і художній переклад, теорія міжкультурної комунікації тощо.

Окремі рубрики буде присвячено ознайомленню україномовного читача з новими закордонними публікаціями відомих науковців Європи та Америки. Також одним із завдань видання є публікація україномовних перекладів текстів різних жанрів, зроблених як фахівцями з перекладу, так і перекладачами-початківцями.

На запрошення засновників видання до складу його редакційної колегії люб'язно погодилися увійти представники відомих наукових шкіл Німеччини (Університет Ульм), США (Університет Пенсильванії), Італії (Римський університет), Франції (Університет Монпельє 3), Іспанії (Гранадський університет), Сербії (Академія наук Сербії), а також заслужені професори України. Висловлюємо їм за це щиру подяку!

Збірник "Стиль та переклад" дотримується світових стандартів відбору наукових публікацій. Усі подані статті проходять внутрішнє рецензування. Редакція залишає за собою право відбору найкращих статей та редагування рукописів відповідно до вимог, що висуваються до оформлення статей.

Планується видання двох збірників щорічно, а також розміщення електронної версії збірника на сайті Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Запрошуємо ще раз всіх до співпраці!


Випуск 1 (1), 2014 р.

Випуск 1 (2), 2015 р.

Випуск 1 (3), 2016 р.