Аспіранти й докторанти

Булах Майя Богданівна ,аспірант ІІІ року навчання (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Шевченко Л.І.).

Основні публікації:

  1. Перифраз як засіб вторинної номінації у мас-медійному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 140-150
  2. Алюзії та ремінісценції в сучасних українських мас-медійних текстах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 24. –С. 140-148.
  3. Перифраз як засіб інтертекстуальності в медіа // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012.– Вип. 25. – С. 143-148.
  4. Лінгвістична аспектологія дослідження стилю масової інформації в слов’янському мовознавстві // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 26. – С. 164-171.
  5. Категорія оцінки в семантиці медійних перифразів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – Вип. 27.– С. 51-59.
  6. Лінгвістична інтерпретація перифразів як стилістичного ресурсу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – Вип. 28. – С. 156-166.