Медіалінгвістика

Із 2013 року на кафедрі (вперше в Україні) започатковується спеціалізація “Медіалінгвістика”, яка охоплює підготовку в бакалавраті, магістратурі та при університетському навчанні за ОКР “спеціаліст”.

Куратор спеціалізації: д. філол. н., проф. Шевченко Л.І.

Можливі виконавці: д. філол. н., проф. Шевченко Л.І., к. філол. н., доц. Дергач Д.В., к. філол. н., доц. Сизонов Д.Ю., к. філол. н., доц. Шулінова Л.В., к. філол. н., доц. Дядищева-Росовецька Ю.Б., к. філол. н., доц. Луценко О.І., к. філол. н. доц. Домилівська Л.В.


Перелік дисциплін (ОКР “бакалавр”)

 1. Еволюція функціональної парадигми в українській стилістиці
 2. Основи медіалінгвістики
 3. Терміносистема сучасної медіалінгвістики
 4. Історія світової медіалінгвістики
 5. Історія української медіалінгвістики
 6. Проблеми лінгвістичного аналізу медіатексту
 7. Лінгвістична аспектологія етики медіа
 8. Мовна естетика медійної комунікації
 9. Лінгвістична типологія медійних текстів
 10. Лінгвістичний дискурс медійної жанрології
 11. Мовний ресурс друкованих ЗМІ
 12. Мовний ресурс електронних медіа: радіо, телебачення
 13. Медійні параметри мови Інтернету
 14. Лінгвістичний потенціал реклами в медійній комунікації
 15. Лінгвістичні медіатехнології
 16. Мовна особистість у мас-медіа
 17. Медійна лексикографія
 18. Функціональний ресурс медійної номінації
 19. Медійна фразеологія
 20. Синтаксис медійного тексту в масовій комунікації

Перелік дисциплін (ОКР “магістр”)

 1. Актуальні дослідницькі епістеми в медіалінгвістиці
 2. Інформаційна безпека в медіа: лінгвістична компетенція
 3. Політична лінгвістика та спічрайтинг у медійному дискурсі
 4. Бізнес-лінгвістика та медіа
 5. Лінгвістична експертиза й верифікація медійного тексту
 6. Інтернет-комунікація в актуальних парадигмах сучасної лінгвістики
 7. Лінгвістичний ресурс PR-технологій у медіа
 8. Лінгвістичний статус технологій іміджмейкерства в медіа: теорія і практика
 9. Брендинг у сучасних медіа: лінгвістичний потенціал
 10. Стилістичне редагування в медіа