Скрильник Сергій Вікторович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, заступник директора з навчально-методичної роботи (східний і західний напрям) та міжнародних зв'язків

Закінчив Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидатська дисертація – «Ступені інтерферентності у художньому та нехудожньому перекладі».

Автор 25 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних наукових вісниках. Співавтор 3 підручників з грифом МОН України. Автор навчального посібника «Синхронний переклад: Інститути та організації Європейського Союзу. Частина 1».

Наукові інтереси: міжкультурна комунікація, інтерферентні явища у перекладі, теорія мовних контактів, синхронний переклад, методика викладання перекладу у вищій школі.

Перелік вибраних публікацій:

  1. Скрильник С. Інтерферентність як перекладознавча категорія // Наукові записки «Studia in honorem» Кіровоградського державного університету. Серія: філологічні науки (мовознавство). В. 116. – Кіровоград, 2013. – с. 346-349.
  2. Скрыльник С. Interference in Translation // Современная наука: тенденции развития. Материалы III Международной научно-практической конференции. Т. 1. – Краснодар, 2012.
  3. Скрильник С. Особливості міжмовної інтерференції в художньому перекладі / Сергій Вікторович Скрильник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». – Херсон: ХДУ, 2012. – с. 296-301.
  4. Скрильник С. Трансференція у перекладі // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ. – Вип. № 63, 2014. – c.98-102.
  5. Скрильник С. Запобігання інтерференції у професійно-орієнтованому усному перекладі // Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал. Вип. 5, Т.1 – Одеса, 2015. -  c. 151-154.

Викладає курси:

  • Практичний курс першої іноземної мови
  • Практика письмового та усного перекладу 
  • Синхронний переклад
  • Переклад конференцій