Івановська Олена Петрівна (уроджена Гончарук)

Фольклорист, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри фольклористики

Дата і місце народження: 10.03.1968, м. Кам’янець-Подільський.

Закінчила у 1990 філологічний факультет. Після отримання вищої освіти вступила до аспірантури на кафедру фольклористики. 1993 була нагороджена Премією імені Тараса Шевченка за цикл наукових праць з історії фольклористики та методики польових досліджень фольклору. У 1995 закінчила аспірантуру Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію «Фольклористична діяльність Ганни Барвінок», у 2007р. - докторську дисертацію «Суб’єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект».

З 1995 працює в Київському університеті: асистент, доцент, професор, завідувач кафедри фольклористики Інституту філології з 2007 р.

Здійснює керівництво магістерськими, кандидатськими та докторськими роботами, захищено 4 кандидатські, 1 докторська роботи за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. Загальна кількість праць – 108, з них – 87 наукового, та 20 навчально-методичного характеру, серед яких 100 у фахових виданнях, 3 публікацій за кордоном, 1 монографія, 1 підручник, 2 посібники, 1 колективне науково-популярне видання. Виконує обов’язки заступника директора ІФ з навчально-виховної роботи. Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Член вченої ради Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член експертної ради з гуманітарних та соціальних наук при ДАК з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів I-IV рівня підготовки фахівців. Член Експертної ради ВАК України.

Відзначена у 2009 р. Подякою Прем’єр-міністра України за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну наукову діяльність.Член науково-методичної комісії Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член редакційних колегій наукового збірника «Література. Фольклор. Проблема поетики»; загальноукраїнського науково-освітнього журналу «Міфологія і фольклор».

Сфера наукових інтересів: звичаєве право, теорія фольклору, історія фольклористики, семіологічні та наративні особливості фольклорного тексту, статусні та рольові функції суб’єкта фольклорної комунікації, ґендерні дослідження фольклору. Першопрохідник у дослідженні фольклористичної та літературної спадщини Ганни Барвінок (О.М. Білозерської-Куліш).

Основні праці:

  1. Звичаєве право в Україні. Етнотворчий аспект (2003, 2014);
  2. Український фольклор як функціонально-образна система суб’єктності (2005);
  3. Традиції фольклористичної наукової школи Шевченкового університету (2010);
  4. Український фольклор: прагматика та семантика традиційних смислів (2012).

Нагороди: Премія імені Тараса Шевченка Київського університету (1993).

Джерела: http://www.philolog.univ.kiev.ua/php/kafkaf.php?id=33&sid=3; http://eu.univ.kiev.ua