Наумовська Олеся Владиславівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри фольклористики

Дата і місце народження: 07.08.1969 р., м. Київ.

Закінчила 1991 р. філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 2006 р. асистентом, з 2008 р. – доцентом кафедри фольклористики Інституту філології.

Захистила кандидатську дисертацію «Фольклористична спадщина Михайла Драгоманова» (1999).

Займається дослідженням української народної прози, поетики усної словесності, фольклору народів світу.

Є автором понад п'ятдесяти наукових публікацій.

Навчальні курси:

 • «Міфологія»
 • «Південно-західно-східнослов'янський фольклор»,
 • «Поетика фольклору»,
 • «Проблеми дослідження народної прози»
 • «Світовий епос»,
 • «Слов'янський фольклор»,
 • «Фольклор народів світу»

Керує навчальною (фольклорною) практикою студентів Інституту філології, здійснює наукове керівництво й рецензування бакалаврських та магістерських робіт. Керує написанням кандидатських дисертацій.

Член державної екзаменаційної комісії (для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр» спеціальності «Фольклористика, українська мова і література, іноземна мова» денної форми навчання); член комісій, що здійснюють творчі випробування вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»; приймають вступні іспити до магістратури, аспірантури та кандидатські іспити.

Виконує обов'язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 із захисту докторських дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Є відповідальним за випуск і здійснює комп'ютерне редагування збірника наукових праць «Література. Фольклор. Проблеми поетики».

Вибрані публікації:

 1. Художня контрадикція мотивів «життя» і «смерті» в українській усній народнопоетичній традиції (2009)
 2. Персонажна система української чарівної казки у дослідженнях Лідії Дунаєвської (2010)
 3. Національні первні української усної народної та художньої творчості (2011)
 4. Сутність фольклорної традиції як парадигма (2011)
 5. Японські та українські чарівні казки: образна парадигма у компаративному аспекті (2012)
 6. Божества нижнього світу в слов'янській та тюркській міфологіях (компаративний аспект) (2012)
 7. Онірична семантика простору смерті у фольклорі в контексті дискретності історичного тла (2012)
 8. Локуси потойбіччя у світових міфологічних системах: компаративний аспект(2013)
 9. Субжанрова парадигма творів дитячого фольклору із психологічною домінантою страху смерті (2013)
 10. Чарівна колиска людства // Нитка життя: зі спадщини Павла Чубинського (2014)

E-mail: lesyanaumovska@gmail.com