Семенюк Григорій Фокович

Директор Інституту філології, доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, відмінник освіти

Народився 04.03.1947 р. у с. Дроздів Гощанського р-ну Рівненської обл.

1970 закінчив Київський університет.

З 1970–92: асистент, доцент, професор кафедри історії української літератури, заступник декана філологічного ф-ту (1980–87). У 1992–95 – начальник управління післядипломної освіти, начальник управління змісту базової освіти МОН України.

1995–99 – професор., завідувач кафедри історії української літератури, завідувач кафедри української літератури ХХ ст. філологічного ф-ту (1999–2001), завідувач кафедри української літератури ХХ ст. (2001–04), завідувач кафедри новітньої української літератури (2004–07 і з 2008-2014) Інституту філології, директор Інституту (з 2001 і до нині).

Кандидатська дисертація «Українська радянська комедія 60–70-х рр. ХХ ст. Проблематика, конфлікти, характери» (1980), докторська дисертація «Українська драматургія 20-х рр. Жанри, конфлікти, характери» (1992).

Викладає нормативний курс «Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст.» і спецкурси «Українська драматургія і театр доби «розстріляного відродження», «Український театр і драматургія: від бароко до епохи «розстріляного відродження». Основні тенденції розвитку» та ін., веде спецсемінари «Українська драматургія першої третини ХХ ст. Проблематика, конфлікти, характери, жанрова своєрідність» та ін.

Під науковим керівництвом Григорієм Фоковичем захищено 4 докторських і 14 кандидат дисертації. Досліджує особливості розвитку української л-ри ХХ ст., історію українського театру та драматургії, творчість Остапа Вишні, О.Довженка, І.Кочерги, М.Куліша, Л.Курбаса, Г.Косинки, В.Симоненка, Л.Костенко та ін.

Голова Вченої ради ІФ (з 2001) і спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наук. ст. доктора філологічних наук при Київському ун-ті (з 2002). Голова Науково-методичної комісії з філології при МОН України (з 2003). Відповідальний редактор наук. видання Київського ун-ту «Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика» (з 2002).

Член Вченої ради Київського ун-ту (з 2001). Заслужений діяч науки і техніки України.

Нагороджений орденами Св. Великомученика Георгія Побідоносця, орденом Св. Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ст. (2005), орденом «Зірка Італійської солідарності» (2007), орденом «За заслуги» ІІ ст. (2009), орденом Св. Кирила і Мефодія (2010); почесним знаком «Відмінник освіти України», двома «Почесними грамотами» МОН України.

Автор понад 200 праць, серед них 3 монографії.

Основні праці:

  1. Українська радянська драматургія. К., 1987 (у співавт.); 
  2. Українська драматургія 20-х років ХХ ст. К., 1992;
  3. Шевченкознавство в Київському університеті. К., 2004 (у співавт.);
  4. Микола Куліш і становлення української драматургії радянської доби. К., 1991;
  5. Ніколи не сміявся без любові: Творчий портрет Остапа Вишні. К., 2000.

Л-ра: Семенюк Г.Ф. // Живиця: Хрестоматія української літератури ХХ століття». К., 1998. Кн.1; Сліпушко О. Семенюк Григорій Фокович // Сліпушко О. Енциклопедія України. К., 2008.