Остапчук Альона Леонідівна

 

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії

 

Народилась 4 січня 1984 року у м. Тула (Росія).

У 2001 році із відзнакою закінчила гуманітарну гімназію № 2 м. Миколаєва й вступила до Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка на відділення сходознавства.

Під час навчання в університеті протягом 2004 - 2005 років перебувала на мовному стажуванні в Інституті бізнесу та технологій м. Тайюань (пров. Шаньсі), Китай.

Протягом навчання у Китаї за сумісництвом викладала російську мову китайським студентам.

У 2006 році отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Мова та література (китайська, англійська). Викладач. Перекладач».

З 2006 по 2009 рік навчалася в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Австралії та Америки» (з відривом від виробництва).

З 2009 року працює на посаді асистента кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протягом навчання та роботи в КНУ постійно бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових сходознавчих конференціях і методологічних семінарах. Має низку наукових публікацій у фахових виданнях.

Викладає курси:

  • 1 курс – практичний курс китайської мови;
  • 2 курс - вступ до перекладознавства;
  • практичний курс китайської мови;
  • 3-4 курс - практика перекладу китайської мови;
  • зіставна граматика та лексикологія китайської та української мов;
  • 1 курс магістратури - одиниці мови тексту в порівняльному аспекті;
  • українська мова в перекладацькому аспекті;
  • комунікативні стратегії східної мови.

 У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Лексико-семантична група дієслів на позначення напрямку руху в сучасній китайській мові: стуктурно-семантичний та функціонально-стилістичний аспекти".

Сфера наукових зацікавлень: когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, граматика, компаративістика.

E-mail: Ostapchuk_al@ukr.net