Публікація у збірнику "Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія та практика"

Запрошуємо опублікувати свою наукову статтю у збірнику "Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія та практика".

Зауважимо, що цей номер буде ювілейний. Наукове видання входить до науковометричних баз України та світу, має сертифікацію ISSN.

Вимоги до збірника у додатку

Додатки: 
Категорія: