Публікації кафедри зарубіжної літератури

Збірник наукових праць “Синтез мистецтв: In Memoriam професора С.М. Пригодія” підготовлено кафедрою зарубіжної літератури та колегами Сергія Михайловича Пригодія до дня його народження та на пошанування пам’яті.

Аналіз творів зарубіжної літератури здійснено у річищі інтермедіальних студій.

Саме професорові Пригодієві належить ідея створення цієї збірки.