Сойко Іван Васильович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу

Дата і місце народження: Народився 18.10.1947 в с. Шкроботівка Шумського р-ну Тернопільської обл.

В 1970 році закінчив факультет іноземних мов (перекладацьке відділення) Київського державного університету імені Тараса Шевченка, з 1973 по 1976 р. - викладач кафедри німецької мови неспеціальних факультетів, з 1976 по 1985 - викладач кафедри німецької філології, з 1985 по 2002 - доцент кафедри німецької (тепер - германської філології). З жовтня 2002 по червень 2010 - завідувач кафедри германської філології, а з 2010 - доцент кафедри германської філології.

1976 - 1979 - навчання в аспірантурі при Лейпцизькому університеті. Кандидатська дисертація Satzmodelle mit nicht-realisierter syntaktischer Valenz in der deutschen und ukrainischen gesprochenen Sprache“ (Моделі речень з нереалізованою синтаксичною валентністю в німецькому та українському розмовному мовленні) (1979, наук. керівник - проф. Ґ. Гельбіґ).

Наукові інтереситеорія валентності, конфронтативна лінгвістика, перекладознавство, фахові мови, правнича лінгвістика, проблеми перекладу юридичних текстів, термінографія.

Викладає курси:

 • Вступ до перекладознавства,
 • Теорія та практика перекладу,
 • Особливості перекладу юридичних текстів,
 • Основи синхронного перекладу та редагування перекладів,
 • Основи техніки нотування при послідовному перекладі.

E-mailiwan.sojko@ukr.net

Автор 56 друкованих праць (двох колективних монографій, наукових статей, юридичногословника, перекладів тощо)

Основні публікації:

 1. Проблемы теории валентности (на материале немецкого языка) // Современное зарубежное языкознание. Вопросы теории и методологии. Отв. ред. А.С. Мельничук. - К.: Наукова думка, 1983. С. 177-190.
 2. Nicht realisierung der obligatorischen syntaktischen Valenz als textbildendes Mittel. // Linguistische Studien. ZISW, Reihe A, H. 164. Berlin, 1987. - S. 27-43.
 3. Німецько-українсько-російський коментований словник з адміністративного права. - К.: Укр. правнича фундація; укр. центр правничих студій, 2003. - 464 с. (у співав. з Б. Шлоером)
 4. Про концептуальні засади сучасного перекладного юридичного словника // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наукових праць. - Вип. 14.Книга 2. - К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2005. - С. 154-157.
 5. Філологічна спадщина проф. І.В. Шаровольського // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наукових праць. - Вип. 18. Книга 2. - К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2005. - С. 194-197.
 6. Стефан Цвейг. Магеллан.  - К.: Дніпро, 1991 (переклад з німецької).
 7. Рецензія на книгу: Philipp Hofeneder: Die mehrsprachige Ukraine.Übersetzungspolitik in der Sowjet union von 1917 bis 1991. Münster, Wien. - LitVerlag, 2013. - 208 S. // Zeitschrift für Slawistik. De Gruyter,  59 (3). Buchbesprechung, S- 1-6.

Науково-педагогічний стаж - понад 40 років. Брав участь у програмі «Трансформ» Федерального уряду Німеччини з укладання Німецько-українського словника з адміністративного права, а також у підготовці й реалізації (на першому етапі) німецько-українського проекту „Germanistische Institutspartnerschaft“  спільно з Інститутом Гердера Лейпцизького університету.

Підготував 7 кандидатів наук.

Як перекладач забезпечував послідовний та синхронний переклад у рамках численних проектів Федерального уряду Німеччини, Ради Європи, Європейського Союзу та під час офіційних переговорів на урядовому рівні.

У 2010 році нагороджений Федеральним президентом Німеччини високою державною відзнакою - Кавалерським Хрестом «Ордена за заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина» (Bundesverdienstkreuz).