Всеукраїнські наукові читання «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» за участю молодих учених

8-10 квітня 2015 року на кафедрі германської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка відбулися Всеукраїнські наукові читання «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» за участю молодих учених.

Германісти кафедри організували та провели 3 секції.

Робота секції «Нідерланди, Бельгія та Швеція: лінгвокультурна ідентичність в європейському контексті» стала першим науковим заходом для студентів-нідерландистів і студентів-скандинавістів в українській германістиці. Її організували та провели к.філол.н. О.С. Стасюк та викл. А.О. Феоктістова.

В тематиці виступів  був представлений широкий спектр проблем мовознавства, але найцікавішими були дослідження пов'язані з мовно-культурними особливостями нідерландського та шведського мовних просторів. З одного боку студентів зацікавила спільна германська картина світу, з іншого боку – особливості функціонування так званих «маленьких» мов в загальноєвропейському контексті, та проблема збереження ідентичності.

Секцією «Соціолінгвістичні та лінгвокогнітивні перспективи розвитку германських мов» керував проф. Р.Є. Пилипенко, а секцією «Лінгвістичні перспективи розвитку германських мов» - проф. В.В. Козловський. У конференції брали участь студенти-германісти та молоді вчені з багатьох вишів України. Конференція продемонструвала високий рівень підготовки молодих дослідників та їх підвищений інтерес до мовознавчих і міждисциплінарних студій у галузі сучасної германістики. Жвава дискусія студентів, обмін думками та поглядами безумовно мотивуватиме молодих дослідників і надалі поглиблювати свій науковий досвід.

Наприкінці роботи секції студенти одноголосно висловили свою вдячність організаторам за надану можливість показати результати своєї наукової роботи та підкреслили готовність брати участь у наступних студентськихконференціях.