Романенко Олена Віталіївна

Доктор філологічних наук, доцент кафедри новітньої української літератури

Закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди (1995) та аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2000).

Кандидатська дисертація – «Концепція людини в українській літературі 1920–1930-х років ХХ століття (на матеріалі прози Г. Михайличенка, Миколи Хвильового, М. Івченка, В. Підмогильного)».

Докторська дисертація – «Жанрово-стильові модифікації та типологічні домінанти української масової літератури кінця ХІХ – початку ХХІ століття».

Наукові інтереси: сучасна українська література, література та ідеологія, соціологія літератури та читання, тенденції літературного процесу поч. ХХІ століття, новий історизм, історична пам'ять в українській літературі, масова література та читання на початку ХХІ століття.

Список найважливіших публікацій:

 1. Романенко Е. Семиотическое пространство литературы: теоретические аспект / Е. Романенко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2014. – №3. – С. 46 – 51.
 2. Романенко Е. Художественная интепретация пинкертоновских мотивов в литературных мистификациях Майка Йогансена / Е. Романенко // Социосфера. – 2014. – №1. – С. 51 – 56.
 3. Романенко О. «Танго смерті» Ю. Винничука: масова чи висока література? / О. Романенко // Spheres of Culture. Volume V – VI. – Lublin, 2013. – С. 150 – 160.
 4. Романенко О. Детективні фабули в українській соцреалістичній масовій літературі (Ю. Дольд-Михайлик) / О. Романенко // Spheres of Culture. Volume ІV. – Lublin, 2014. – С. 169 – 176.
 5. Романенко О. Жан-Поль Сарт; Кнут Гамсун; Джон Фаулз; Умберто Еко; Віслава Шимборська; Патрік Зюскінд / О. Романенко // Історія зарубіжної літератури ХХ ст.        Друкована Навч. посібник / В. І. Кузьменко, ОО. Гарачковська, М. В. Кузьменко та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 496 с. (Серія «Альма-матер»). – С.  114–126; С. 184–192; С. 291– 309; С. 364–374; С. 364– 386; С. 349–362.
 6. Романенко О. Кобзар-2000 братів Капранових як симулякр: трансформація клясики у масовій літературі / О. Романенко // Spheres of Culture. Volume ІV. – Lublin, 2013. – С. 148 – 157.
 7. Романенко О. Людина і світ в українській літературі доби Розстріляного Відродження / О. Романенко. – К.: Компанія „ВАІТЕ”, 2006. – 100 с.
 8. Романенко О. Микола Хвильовий; Гнат Михайличенко; Валерян Підмогильний; Михайло Івченко / О. Романенко // Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст.: навч. посіб.: У 3 т. [В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко та ін.]; за ред. В. І. Кузьменка. – К.: Академивидав, 2013. – Т. 1. – 2013. – 592 с. – (серія «Альма-матер»). – С. 364 – 375; С.375 – 383; С. 383 – 393; С. 410 – 425.
 9. Романенко О. Павло Загребельний; Роман Іваничук / О. Романенко // Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст.: навч. посіб.: У 3 т. [В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко та ін.]; за ред. В. І. Кузьменка. – К.: Академивидав, 2014. – Т. 2. – 2014. – 536 с. – (серія «Альма-матер»). – С. 207 – 219; С.248 – 258.
 10. Романенко О. Семіосфера української масової літератури: Текст. Читач. Еепоха / О. Романенко. – К.: Приватний видавець Якубець А.В., 2014. – 364 с.
 11. Українська мова та література: ЗНО за 30 днів / О. П. Дубчак, О. І. Міщенко, Н. А Резніченко, О.  В. Романенко. – К.: Ґенеза, 2013. – 248с.

Викладає курси:

 • «Сучасний український літературний процес»,
 • «Історія української літератури кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.»,
 • «Новітня українська література: проблеми футуризму, проза доби Розстріляного Відродження, проза межі ХХІ ст.» та ін.