Порядок прийому іноземних громадян та осіб без громадянства

Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання в Університет за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами і спеціальностями, здійснюється факультетом навчання іноземних громадян за адресою: м. Київ, вул.Васильківська,  36, к. 89, к. 90, к. 94. Телефон для довідок 521-33-53, E-mail: fis@univ.kiev.ua

Для вступу на навчання іноземці та особи без громадянства подають документи:

 • 2.1. Паспорт (чи інший документ, що посвідчує особу) з візою типу "Д" (04/12), яка видається консульськими установами України за кордоном на підставі запрошень на навчання, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Зазначені запрошення видаються факультетом навчання іноземних громадян.
 • 2.2. Для отримання запрошення необхідні наступні документи (документи можна відсилати на пошту факультету навчання іноземних громадян fis@univ.kiev.uaу сканованому вигляді).
 •  2.3. Свідоцтво про народження. Якщо місце народження абітурієнта значиться в Україні, то подається також довідка Державної міграційної служби України про те, що абітурієнт оформив вихід з громадянства України (із зазначенням відповідного Указу Президента України);
 • 2.4. Документ про отриману освіту (з додатком);
 • 2.5. Медичну довідку за формою 086-у, оформлену в Україні, чи аналогічний медичний документ (сертифікат) про стан здоров'я, завірений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, виданий не раніше, ніж за два місяці до від'їзду іноземця на навчання в Україну;
 • 2.6. Довідку про відсутність ВІЛ-інфекції;
 • 2.7. 10 фотокарток розміром 3х4 см;
 • 2.8. Мотиваційний лист,  в якому Ви викладаєте своє бажання навчатися в Університеті (в довільній формі);
 • 2.9. За наявності подаються копії і пред'являються оригінали таких документів:
а) посвідка на постійне або тимчасове проживання в Україні;
б) довідка податкової служби про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Оригінали паспорту, свідоцтва про народження, документу про освіту, посвідки на проживання та довідки податкової служби перевіряються при поданні документів та повертаються абітурієнту.

Медичні документи подаються в оригіналі.

Свідоцтво про народження, документ про освіту та медичний документ, що оформлені за кордоном, мають бути засвідчені та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Від легалізації цих документів звільняються громадяни країн – учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961).

Не потребують легалізації та апостилю документи, видані в країнах-учасницях Конвенції про правову допомогу та правових відносинах в цивільних, сімейних та кримінальних справах (Мінськ, 1993). Усі документи, видані в зарубіжних країнах, подаються з офіційно засвідченим перекладом на українську мову.

3. При поданні документів на вступ до Університету іноземці та особи без громадянства оформляють на факультеті навчання іноземних громадян такі документи:

 • 3.1. Заява про вступ;
 • 3.2. Анкета;
 • 3.3. Згода на збір та обробку персональних даних;
 • 3.4. Договір страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням рішення про видворення за межі України;
 • 3.5. Договір про надання освітніх послуг.

4. Накази про зарахування до складу студентів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання на факультети та в інститути Університету за кошти фізичних і юридичних осіб, готуються факультетом навчання іноземних громадян.

5. Накази про зарахування до складу студентів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання на факультети та в інститути Університету в межах обсягів державного замовлення, готуються відповідними факультетами та інститутами Університету.

Більше інформації

Додатки: