Збірник "Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика"

У збірнику наукових праць “Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика” аналізуються перспективні питання українського синхронного й діахронного мовознавства.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 5755 від 15.01.2002 р.

Збірник входить до науковометричної бази України «Україніка наукова».

Збірник входить до Міжнародної науковометричної бази РІНЦ (Росія) - № 356-06/2014.

Збірник наукових праць є фаховим виданням із дисциплін філологічного профілю.

Головний редактор: Л.І. Шевченко, д-р філол. наук, проф.

Відповідальний секретар: Д.В. Дергач, канд. філол. наук, доц.

Редакційна колегія: Ф.С. Бацевич, д-р філол. наук, проф.; А. Брацкі, д-р гуманіт. наук, проф. (Польща); Л.П. Гнатюк, д-р філол. наук, проф.; П.Ю. Гриценко, д-р філол. наук, проф.; Дель Ґаудіо Сальваторе, PhD (д-р філософії) (Італія); Л.В. Домилівська, канд. філол. наук; С.Я. Єрмоленко, чл.-кор. НАН України, д-р філол. наук, проф.; М. Каранфіловскі, д-р філол. наук, проф. (Македонія); Т.Ю. Ковалевська,д-р філол. наук, проф.; Л.О. Кудрявцева, д-р філол. наук, проф.; Л.А. Лисиченко, д-р філол. наук, проф.; О.І. Луценко, канд. філол. наук, доц.; О.І. Ніка,д-р філол. наук, проф.; Г.П. Півторак, акад. НАН України, д-р філол. наук, проф.; Ю.Ф. Прадід, д-р філол. наук, проф.; С.К. Росовецький, д-р філол. наук, проф.; Д.Ю. Сизонов, канд. філол. наук, доц.; Г.Я. Солганик, д-р філол. наук, проф. (Росія); Л.В. Шулінова, канд. філол. наук, доц.

Вимоги до оформлення (файл PDF).


Випуски збірника (файли PDF)