Збірник "Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика"

 

У збірнику наукових праць “Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика” (ISSN2311-2697) аналізуються перспективні питання українського синхронного й діахронного мовознавства, а також проблеми розвитку неонапрямків лінгвістики – медіа- та юрислінгвістики, політичної та бізнесової лінгвістики, лінгвістичної експертології та лінгвоіміджелогії.

Мова публікацій – українська, англійська, російська. Усі статті проходять обов’язкове незалежне внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 5755 від 15.01.2002 р.

Збірник індексується у науковометричних базах:

  • Index Copernicus;
  • ERIH PLUS;
  • ResearchBIB;
  • РІНЦ (e-library);
  • «Україніка наукова».

Збірник наукових праць є фаховим виданням із дисциплін філологічного профілю.

Головний редактор: Л.І. Шевченко, д-р філол. наук, проф.

Відповідальний секретар: Д.В. Дергач, канд. філол. наук, доц.

Редакційна колегія: 
Ф.С. Бацевич
, д-р філол. наук, проф.; 
А. Брацкі, д-р гуманіт. наук, проф. (Польща); 
Л.П. Гнатюк, д-р філол. наук, проф.; 
П.Ю. Гриценко, д-р філол. наук, проф.; 
Дель Ґаудіо Сальваторе, PhD (д-р філософії) (Італія); 
С.Я. Єрмоленко, чл.-кор. НАН України, д-р філол. наук, проф.; 
М. Каранфіловскі, д-р філол. наук, проф. (Македонія); 
Т.Ю. Ковалевська, д-р філол. наук, проф.; 
Л.О. Кудрявцева, д-р філол. наук, проф.; 
Л.А. Лисиченко, д-р філол. наук, проф.; 
О.І. Луценко, канд. філол. наук, доц.; 
Г.П. Півторак, акад. НАН України, д-р філол. наук, проф.; 
Ю.Ф. Прадід, д-р філол. наук, проф.; 
Р.П. Радишевський, чл.-кор. НАН України, д-р філол. наук, проф.
С.К. Росовецький, д-р філол. наук, проф.; 
Д.Ю. Сизонов, канд. філол. наук, доц.; 
Г.Я. Солганик, д-р філол. наук, проф. (Росія); 
А. Фаловскі, д-р філол. наук, проф. (Польща); 
Л.В. Шулінова, канд. філол. наук, доц.

 

Випуски збірника (файли PDF)

Контакти: 
тел.: +38 (044) 239-33-66 (ауд. 131);
e-mail: style_m_k@ukr.net
web: https://apultp.jimdo.com/