Лінгвістична Експертиза

Куратор спеціалізації: д. філол. н., проф. Шевченко Л.І.

Можливі виконавці: д. філол. н., проф. Шевченко Л.І., д. філол. н., проф. Карабан В.І., д. філол. н., проф. Голубовська І.О., д. філол. н., проф. Пилипенко Р.Є., к. філол. н., доц. Дергач Д.В., к. філол. н., доц. Сизонов Д.Ю., к. філол. н., доц. Шулінова Л.В., к. філол. н., доц. Корольов І.Р., к. філол. н., доц. Луценко О.І.


Перелік дисциплін (ОКР “бакалавр”)

 1. Лінгвістична компетенція експертної діяльності
 2. Статус лінгвістичної експертизи в законодавстві: компаративний аспект
 3. Історія та теорія лінгвістичної експертної діяльності
 4. Метамова експертного висновку лінгвіста
 5. Лінгвістична експертиза в усній та писемній комунікації
 6. Лінгвістичний ресурс лексико-семантичного аналізу в експертології
 7. Граматичний рівень аналізу в експертології
 8. Оцінність в лінгвістичній експертизі
 9. Текстологічний аналіз у лінгвістичній експертизі
 10. Лексикографічна аргументація в експертології
 11. Лінгвістична експертиза в юриспруденції
 12. Типологія юридичних колізій та лінгвістичного аналізу в експертології
 13. Лінгвістична експертиза ділових документів
 14. Лінгвістична експертиза законодавчих актів
 15. Лінгвістична експертиза текстів дипломатичної комунікації
 16. Лінгвістична експертиза в судовій комунікації
 17. Лінгвістична експертиза в реаліях міжкультурної, міжконфесійної та міжетнічної поліфонічності соціуму
 18. Мас-медіа та їх лінгвістична експертиза
 19. Лінгвістична експертиза полікодових текстів
 20. Інтернет-інформація в лінгвістичній експертизі

Перелік дисциплін (ОКР “магістр”)

 1. Сучасні епістеми лінгвістичного аналізу в експертній діяльності
 2. Лінгвістична конфліктологія
 3. Типологія проблем і завдань у лінгвістичній експертизі
 4. Наукова аргументація в лінгвістичній експертизі
 5. Лінгвістична експертиза політичної комунікації
 6. Мова в лінгвістичній експертизі бізнесу
 7. Лінгвістична експертиза в ідентифікації тексту
 8. Реклама як об'єкт лінгвістичної експертизи
 9. Лінгвістична експертиза соціальних мереж Інтернет-комунікації
 10. Маніпулятивні технології в комунікації: лінгвістична доказовість