Публікації

Доктор філологічних наук, професор Сліпушко Оксана Миколаївна

 1. Сліпушко О. Давньоукраїнський бестіарій (звірослов)  / Оксана Сліпушко. – К.: Дніпро, 2001. – 144 с.
 2. Сліпушко О. М. Софія київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі (Х–ХІІІ ст.) / О. М. Сліпушко. – К.: Аконіт, 2002. – 400 с.
 3. Сліпушко О. Еволюція та функціонування літературних образів у книжності Києворуської держави (ХІ – перша половина ХІІ ст.): Монографія / Оксана Сліпушко. — К.: Аконіт, 2009. – 416 с.
 4. Сліпушко О. Образ автора у книжності Києворуської держави (ХІ – перша половина ХІІІ століть): Навчальний посбник. / Оксана Сліпушко. – К, 2009. – 144 с.
 5. Сліпушко О. Духовна Держава Тараса Шевченка / Оксана Сліпушко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 127 с.
 6. Література Київської Русі: навчальний посібник. – К. : ВПЦ. «Київський університет», 2014. – 394 с.
 7. Рецензія на книгу О.А. Бігун "Byzantinum: pro et contra. (Амбівалентність візантійства у творчості Тараса Шевченка)" // Religious and Sacred Poetry: An International Quaterly of Religious, Culture and Education. - Year 2: 2014. - Volume 2 (6), April – May – June 2014. - 231-238 рр. (англійською мовою)

Доктор філологічних наук, професор Задорожна Людмила Михайлівна

 1. Т. Г. Шевченко і вірменська література/ Л. М. Задорожна. – К.: Либідь, 1991 . – 131 с.
 2. Євген Гребінка: Літературна постать/ Л. М. Задорожна. – К.: Твім інтер,2000.– 160 c.
 3. Українсько-вірменські літературні взаємини: Парадигма розвитку[Текст]: монографія / Л.М. Задорожна. – К.: Акцент,2004.  – 264 с.
 4. Історія української літератури кінця ХVІІІ – 60-х років ХІХ століття / Л. М. Задорожна. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 479 с.
 5. Українська поезія кінця ХУІІІ – 60-х років ХІХ століття / Л. М. Задорожна. – Навчальний посібник. – К.: ВПЦ Київський університет, 2011. – 415 с.
 6. Шевченкові ремінісценції у поетичному світобаченні Щоголева: монографія / Л.М. Задорожна. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – 383 с.

Доктор філологічних наук, професор Штонь Григорій Максимович

 1. Штонь Г. Духовний простір української ліро–епічної прози: монографія / Григорій Штонь. – К.: Б. в., 1998. – 316 , [1] с. –  (Наукове видання).

Доктор філологічних наук, професор Вільна Ярослава Володимирівна

 1. Українська література: Письмовийта усний екзамен [Текст] – К.: Вирій: Магістр – S, 1998. – 383 с.
 2. Історико-літературний феномен критичної інтерпретації творчостіГ. Квітки-Основ'яненка: Монографія / Ярослава Вільна.– К.:Альтерпрес,  2005. –  297с.
 3. Історико-літературний контекст творчостіГ. Квітки-Основ'яненка[Текст] : навч. посіб. / Ярослава Вільна. –К.: Логос, 2010.– 203 с.

Кандидат філологічних наук, доцент Задорожна Світлана Володимирівна

 1. Українська література [Текст]: запитання і відповіді / С. В. Задорожна, Н. І. Бернадська. –К. : Феміна, 1996. - 232 с.

Кандидат філологічних наук, доцент Усатенко Галина Олегівна

 1. Новітня українська література: Тести. 5-12 класи [Текст]:посібник/ Авт.-укл.: Н. І. Бернадська, Г. О. Усатенко.–К.: Академія, 2007.– 336 с.

Завідувач навчальної лабораторії шевченкознавства Гнатенко Валентина Іванівна

 1. Тарас Шевченко у прижиттєвій критиці (1839 – 1861). Бібліографія. Матеріали. Навчальний посібник / упорядник В. Іскорко-Гнатенко. – К., ВПЦ «Київський університет», 2009. – 324 с.

Колективні монографії:

 1. Інтеграція позитиву в творчості Шевченка (аспекти символу, аксіології, онтології, міфу, психології і стилю). – К., Альтерпрес, 2002. – 229 с. – Автори: д.ф.н., проф. Задорожна Л. М., к.ф.н., доц. Задорожна С. В., к.ф.н., доц. Вільна Я. В.
 2. Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860 – 2010): колективна монографія. – 2–е вид. допов. та перероб. / Задорожна Л. М., Семенюк Г. Ф., Росовецький С. К., Вільна Я. В.,Задорожна С. В., Гнатенко В. І. –  К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 580 с.
 3. «Орю свій переліг… та сію слово»: шевченкознавча монографія / Задорожна Л. М., Дядищева-Росовецька Ю. Б., Задорожна С. В., Гудима А. О., Шаповалова А. О., Жванія Л. В., Антоновська М. А.  – К.: Логос, 2012. – 515 с. 

Хрестоматії:

 1. Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9 т. Том 1: X–XV ст. / Упор. і передмова: О. Сліпушко; передмова: В. Яременко. – Київ: Дніпро, 2001. – 560 с.
 2. Золоте слово: Хрестоматіяліт. України-Русі епохи середньовіччя IX-XV ст. [Текст]: в 2-х кн. / Упоряд.: В. Яременко, О. Сліпушко, За ред. В. Яременка. – К. : Аконіт, 2002.
 3. Україна. Енциклопедичний довідник  / О. М.  Сліпушко. – К. : Аконіт, 2008. – 768 с.
 4. Нове слово. Посібник-хрестоматія до курсу «Історія української літератури кінця ХУІІІ-60-х років ХІХ ст.». Книга перша / Л. М.  Задорожна. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 765 с.
 5. Живиця: хрестоматія української літератури ХХ століття: у 2-х книгах / за ред.: М. М. Конончук.– К.: Твім інтер, 1998.

Збірники:

 1. Матеріали круглого столу «Князь Володимир Великий – державник і хреститель Київської Руси-України». - К., 2015.