Пономаренко Ольга Володимирівна

Доцент кафедри іспанської та італійської філології, кандидат філологічних наук.

Дата народження: 19 липня 1979 р.н.

Освіта: вища (магістр філології). Спеціаольність романо-германські мови та літератури.

Кандидатська дисертація: Лінгвопрагматичні засоби вираження ухильності в сучасному італійському політичному дискурсі (захищена у 2004 році).

Закінчила докторантуру. Тема дисертаційного дослідження: Сучасний канон дипломатичного дискурсу країн романського мовного ареалу (на прикладі Італії, Іспанії, Франції, Аргентини).

Участь у Міжнародному освітньо-культурному проекті „Україна-Італія: культурні діалоги без кордонів” (2010-11 н.р., нагороджена Подякою).

Основні навчальні дисципліни, які викладає для студентів І-VІ курсів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів (перша, друга та третя іноземна мова)

 • “Теоретична фонетика італійської мови”;
 • “Лексикологія італійської мови”;
 • “Загальний теоретичний курс другої мови”;
 • “Теорія та практика перекладу другої мови”;
 • “Теорія та практика перекладу першої мови”;
 • “Основи ділової комунікації другої мови”;
 • “Вступ до перекладознавства”;
 • “Теоретична граматика італійської мови”; 
 • “Лінгвокраїнознавство Італії”;
 • “Методика викладання іноземної мови у ВНЗ”;
 • “Теорія і практика перекладу першої іноземної (італійської ) мови”;
 • “Основи ділової комунікації першої мови”;
 • “Проблеми дискурсу та дискурсології”;
 • “Комунікативні стратегії італійської мови”;
 • “Українсько-іншомовні (італійські) паралелі”;
 • “Сучасна прагмалінгвістика італійської мови”;
 • “Порівняльна стилістика української та іноземної (італійської) мови”;
 • “Сучасні дискурсивні дослідження” 
Стажування (підвищення кваліфікації):
 1. 01.04.2010 – 28.05.2010 - Закордонне мовне стажування з метою підвищення викладацького рівня на кафедрі Сучасних мов (вільна кафедра італьяністики) Університету Буенос-Айреса (Аргентина, Буенос-Айрес Капіталь Федераль, вул. Пуан, 480, ауд. 320)
 2. 20.05.2011 - Участь у навчально-робочому семінарі-колоквіумі, присвяченому використанню цифрових ТЗН для полегшення викладaння та вивчення іспанської мови як іноземної, м. Київ, Міський Будинок Учителів (Сертифікат Видавничої Групи Едельса).
 3. 22.05.2012 - Участь у навчально-робочому семінарі-колоквіумі, присвяченому викладанню лексичних особливостей іспанської мови як іноземної, м. Київ, Міський Будинок Учителів (Сертифікат Видавничої Групи Едельса).
 4. 22.08.2012 – 02.09.2012 - Закордонне мовне стажування метою збору робочих і навчальних матеріалів, а також підвищення викладацького рівня у Генеральному Консульстві України в Мілані (Італія, 20156, м. Мілан, вул. Людовік оді Бреме, 11).
 5. 23.10.2012 - Участь у навчально-робочому семінарі-симпозіумі „Per una didattica a 360O”, присвяченому новим навчальним матеріалам, технікам і технологіям викладанню лексичних особливостей іспанської мови як іноземної, м. Київ, Міський Будинок Учителів (Сертифікат Видавничої Групи Еdilingua та Центру навчальної літератури „Лінгвіст”).
 6. 17.12.2012 – 30.01.2013 - Закордонне мовне стажування з метою збору ілюстративного матеріалу, ознайомлення з автентичними теоретичними джерелами – у зв’язку з написанням докторського дисертаційного дослідження на тему „Динаміка мовного канону сучасного дипломатичного дискурсу країн романського мовного ареалу” – у бібліотеках м. Буенос-Айрес (Аргентина) та у Посольстві України в Аргентинській республіці (Аргентина, 1426, м. Буенос-Айрес Капіталь Федераль, вул. Конде, 1763).
 7. 06.10.2015 - Участь у навчально-робочому семінарі-колоквіумі, присвяченому використанню відео-засобів для полегшення викладaння та вивчення іспанської мови як іноземної: “Una imagine vale màs que mil palabras: el vìdeo com recurso didàctico. Creatividad, diversiòn e interacciòn. El Còdigo para trabajar cn jòvenes adolescentes”. м. Київ, Спеціалізована школа № 135, вул. Коцюбинського, 12-б (Сертифікат Видавничої Групи Едельса). 
Кваліфікаційні категорії, педагогічні та учені звання, нагороди:
 1. 20.04.2000 Грамота за І місце в Студентській науковій конференції (англійська мова) факультету іноземної філології, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка.
 2. 15.04.2007 Лауреат премії НАН України за кращі наукові роботи для молодих учених.
 3. 17.06.2010 Вчене звання доц. каф. іспано-італійської філології, атестат доцента 12ДЦ № 023223.
 4. 06.04.2011 Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист».
 5. 27.05.2011 Подяка Адміністрації Спеціалізованої школи № 44 м. Києва «За активну участь у роботі міжнародного освітньо-культурного проекту «Україна-Італія: культурні діалоги без кордонів»».
Наукові інтереси: 
 • вивчення та застосування у викладанні, спілкування та перекладі італійської, іспанської, англійської, французької, української та російської мов носіями та іноземцями;
 • ретельний аналіз сучасного політичного дискурсу Італії (зокрема, наявних у ньому лінгвопрагматичних засобів вираження ухильності);
 • комплексне дослідження сучасного дипломатичного дискурсу Італії, Іспанії, Франції, Аргентини;
 • сучасні методичні та методологічні новинки у сфері викладання італійської, іспанської, англійської, французької, української та російської мови як іноземної особами різних вікових рівнів і кіл інтересів.
Список публікацій:
Автор:
 • 57 наукових статей;
 • 3 навчальних посібників для широкого загалу:
 1. “Фонетика італійської мови”, 76 с. ,
 2. “Практична фонетика італійської мови”, 219 с.,
 3. “Італія та її області”, 238 с.;
 • 1 підручника “Теоретична фонетика італійської мови”, 419 с.,
 • 1 тлумачного словника “Фонетичні терміни італійської мови” 1500 термінів, 119 с.
 • 1 навчальної програми з італійської мови для співробітників МЗС України (24 с.);
 • 1 навчального посібника з практичної граматики італійської мови, призначеного для дипломатів (рекомендований Вченою радою ДАУ при МЗС України) “Il Modo Congiuntivo” – 84 с.
 • 45 модульних навчальних програм для викладання основних і факультативних курсів, спецкурсів і дисциплін за вибором студентів.
Всього виданих праць – 64.