Збірник "Київські полоністичні студії"

Кафедра полоністики з 1999 року видає збірник наукових праць “Київські полоністичні студії”.

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми сучасного полоністичного літературознавства і мовознавства у широкому слов’янському контексті з першорядною увагою до питань польсько-українських літературних контактів, явищ пограниччя в мові, літературі і культурі, проблем етнолінгвістики, лінгвокультурології, граматики і лексикології польської та інших слов’янських мов, методичних проблем сучасної української полоністики.


Випуски