Іваницька Марія Лонгинівна

Доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології та перекладу

Вивчала німецьку мову та літературу в Чернівецькому університеті, проходила наукове стажування в університетах Відня, Дюсельдорфа, Берліна та Тюбінгена.

Після захисту кандидатської дисертації працювала спочатку в Чернівецькому університеті, а з 2000 р. працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Сфера наукових зацікавлень: художній переклад, стилістика, німецько-українські літературні взаємини, німецькомовна література Буковини.

Перекладала твори П.Турріні, Ю.Германн, Ф. Верфеля, А.Гіллінґ та інших німецькомовних авторів українською, автор понад 65 наукових публікацій., у тому числі монографії "Особистіть перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах" (Чернівці: Книги-ХХІ, 2015. -  604 с.).  

М.Іваницька керувала міжнародними проектами, серед яких "Студентське самоврядування в Україні та Німеччині" (2010), літня школа "Відкрий для себе Україну" (2011), "ТрансСтар Європа" (2013-2015).

Основні публікації:

 1. Іваницька М. Л. Етноспецифічне у мультикультурній літературі Буковини / М. Л. Іваницька // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2003. − С. 135 – 139.

 2. Іваницька М. Л. Німецькомовна поезія Буковини в українських перекладах / М.Л. Іваницька // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004б. − Вип. 15. − С. 28 – 34.

 3.  Іваницька М. Л. Німецькомовні поети Буковини: Шляхи поневірянь та повернення на батьківщину / М. Л. Іваницька // Літературознавчі студії − Київ: ВПЦ "Київський університет", 2008 б. − Вип. 20. – С. 289 − 294.
 4. Іваницька М. Л. Лукашеві переклади з німецької як надбання української літератури / М. Л. Іваницька // Мовні і концептуальні картини світу − Київ: ВПЦ "Київський університет", 2010. − Вип. 30. − С. 27 − 32.
 5. Іваницька М. Мовна особистість перекладача як об’єкт лінгвістичних досліджень / Марія Іваницька // Українське мовознавство. Міжвідомчий наук. збірник − Київ: ВПЦ "Київський університет", 2011. − Вип. 41/1 − С. 97 – 101.
 6. Іваницька М. Л. Переклади творів Ю.Андруховича німецькою мовою (на матеріалі есе "Місто-корабель") / М.Л.Іваницька // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. − Серія Філологічні науки. Мовознавство − Луцьк: Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2011. − № 6. − Част. 2. − С. 50 − 55.
 7. Іваницька М. Л. Творча майстерня АлоїзаВольдана – перекладача сучасної української літератури / М. Л. Іваницька // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2011. − Вип. 15. − С. 355 − 359.
 8. Іваницька М. Л. Культурний трансфер та "чуже" як проблема перекладу / М. Л. Іваницька // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. − Вип. 50. − С. 131 − 134.  
 9. Ivanytska M. Die Entwicklung der deutsch-ukrainischen Literaturbeziehungen und der Beitrag von Anna-HaljaHorbatsch  / Maria Ivanytska // Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift für Slavistik. − München-Berlin-Washington: Otto Sager, 2014. − Jahrgang LIX. − Heft 2. − S. 268 – 292.
 10. Ivanytska M. "Yellow and Blue": W. Deržawinas a Translator of the Ukrainian Literature in Germany / Maria Ivanytska // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу. Тези УІІІ наук. конф. з міжнар. участю. Харків, 23-24 квітня 2015 р. − Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2015. − С. 16-18.

 11. IvanytskaM. Philipp Hofeneder. Die mehr sprachige Ukraine. Übersetzungs politik in der Sowjet union von 1917 bis 1991 / Maria Ivanytska // Anzeiger für slavische Philologie. −  Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 2015. − B. XLI. − S. 193-196.