Бюлент Хюнерлі

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри тюркології.

Дата і місце народження: народився 21 липня 1980 року в м.Дюсельдорф (Німеччина), громадянин Турецької Республіки.

У 1998 році закінчив старшу школу «Супер-школа Люлєбургаз».

У 1999 р. вступив на кафедру турецької мови та літератури факультету мистецтв і наук університету «Тракія». 

У 2006 році вступив до аспірантури Інституту соціальних наук при університеті «Тракія» за спеціальністю «Турецька мова і література».

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему:«Категорія дієприслівника в тюркських мовах огузької групи» .

У 2012-2013 роках працював на посаді доцента на кафедрі турецької мови університету «Киркларелі» (Турецька Республіка).

У 2013-2014 роках виконував обов’язки завідувача кафедри турецької мови зазначеного університету.

З вересня 2015 р. працює на посаді доцента кафедри тюркології Інституту філології.

Коло наукових інтересів: діалектологія, гагаузознавство.

Основні наукові статті: 

  1. Hünerli Bülent.Eski Türkçeden Eski Oğuz Türkçesine “Tégme~Degme” Sözcüğünün Anlamları ve Kullanımları, Dil Araştırmaları Dergisi, Güz 2014, Sayı 15, s.215-235.
  2. Hünerli Bülent, S. Amanjolov.“Semey Eyaletinde Yaşayan Gagauzlardan Kaydedilmiş Folklor  Metinleri”, Turkish Studies- International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/8 Spring 2015, p. 1383-1394, Ankara/Turkey (Kazak Türkçesinden).
  3. Hünerli Bülent, Fedora Arnaut. Вiдомi укpаïнськi Класики Тарас Шевченко та Леся Украïнка гагаузкою мовою (Gagauz Dili ile Ünlü Ukrayna Klasikleri Taras Şevçenko ve Lesya Ukrainka), Vidavniçiy Dim Dmitra Burago, Kiyiv (Kiev) 2011, 165+II s., Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C:4, S:8, Temmuz 2014, Edirne, s.173-176.
  4. Hünerli Bülent.About Yunus Emre Institute Turkish Language Tutorials/Актуальні проблеми викладання іноземних мов (української, російської, англійської, китайської, турецької) у вищих навчальних закладах. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015.  – С. 93- 99.

Викладає навчальні дисципліни:

  • Практичний курс турецької мови
  • Історія турецької мови

Контактна інформація:

Мобільний телефон: +38093 785 37 33

Електронна адреса:  hbulent80@gmail.com