Пишньоха Ольга Анатоліївна

Асистент кафедри тюркології.

Дата і місце народження: народилася 28квітня 1989 року у смт. Роздольне, АР Крим.

У 2006 році закінчила Київську середню загальноосвітню школу № 108.

У період навчання у школі була призером  Всеукраїнських олімпіад з української мови і літератури. Захищала свої науково-дослідницькі роботи з географії, хімії, історії та зарубіжної літератури на районному, міському та Всеукраїнському етапах в Малій академії наук України. Брала активну участь у спортивних змаганнях і культурних заходах. Була неодноразовим переможцем різноманітних літературно-поетичних конкурсів на районному, міському та всеукраїнському рівнях.

У вересні 2006 року вступила до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У травні 2012 року отримала диплом магістра з відзнакою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова і література (турецька та англійська) та переклад» та здобула кваліфікацію магістра з мови та літератури, філолога-дослідника, викладача вищого навчального закладу з турецької мови та літератури, англійської мови, перекладача з турецької та англійської мов. Під час навчання в університеті була старостою групи та брала активну участь у культурному житті кафедри тюркології.

З вересня 2014 року працює на посаді асистента кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У листопаді 2014 року вступила до аспірантури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії. Тема кандидатської дисертації: «Функціонування етнокультурної лексики в турецькій поезії ХХ століття» (науковий керівник – доц. Покровська І.Л.).

Коло наукових інтересів: лінгвокультурологія, мовна картина світу, перекладознавство, когнітивна лінгвістика.

Основні публікації та наукові статті:

  1. Пишньоха О.А. Переклад поезій Орхана Велі Каника (Комашки. Гангстер) та Ахмета Кая («Перед тим…»). Сполучник – VI: альм. літ. творчості / Київ. Нац. ун-т імені Тараса Шевченка; редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. – К.: Логос, 2011.  С. 249
  2. Пишньоха О.А.  «Хтось  безмежно…»; «Немов  прикраси, приміряєм ролі…»; «Син краси…» – ст. 127 СВІ-Й-ТАНОК:  Студентський  літературний  альманах. - Вип.6.-К., 2011.-203 с.
  3. Пишньоха О.А. Функціонування культурно-маркованої лексики у турецькій прозі ХХ століття. / Пишньоха О.А. // Літературознавчі студії; Вип. 43. ч.2, Київ; 2015 р. – С. 153-159
  4. Філологічна наука в інформаційному суспільстві. 10 квітня 2014 р.  Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, Круглий стіл «Актуальні напрямки лінгвістичних досліджень Близького та Середнього Сходу». Тема доповіді: Етнокультурна лексика у творах турецького поета-хеджиста Н.Ф. Чамлибеля. (Пишньоха О.А.)

Викладає навчальні дисципліни:

  • Практичний курс турецької мови

Контактна інформація

Мобільний телефон: +38 093 8090511

Електронна адреса: OlgaPysh89@yandex.ua