Трош Сабріє Едемівна

Асистент кафедри тюркології

Дата та місце народження: народилася 15 грудня 1989 р. в с. Краснолісся (Тавель) Сімферопольського р-ну АР Крим.

 У 2007 році закінчила Добрівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів.

У вересні 2007 вступила на історико-філологічний факультет Кримського інженерно-педагогічного університету.

У червні 2012 року завершила навчання на кафедрі англійської мови та літератури та здобула кваліфікацію філолога, вчителя мови (англійської), української мови і літератури та зарубіжної літератури. 

У листопаді 2012 вступила до аспірантури на кафедру російської та зарубіжної літератури Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

З березня 2015 працює на посаді асистента кафедри тюркології.

Коло наукових інтересів: англійська та кримськотатарська  мови, сучасні методики та методології вивчення мов, англійська поезія XVI-XVII ст.,  кримськотатарська поезія XVIIст., гендерний підхід у вивченні літератури, шотландистика.

Наукові статті:

  1. Новикова М.А., Трош С.Э.Мария Шотландская: биография и лирика (религиозный и гендерный аспекты)/ М.А. Новикова, С.Э. Трош // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Изд-во ТНУ им. В. И. Вернадского, 2013. – №263. – С. 155-161.
  2. Новикова М.А., Трош С.Э. Лирика Джона Донна (1572-1631): методики исследования / // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Изд-во ТНУ им. В. И. Вернадского, 2014. – №270. – С.163-167.
  3. Трош С.Е. Специфіка гендерних мотивів в полікультурному просторі: методологічний аспект (на мат-лі вірша Р. Лавлейса «To Althea, from Prison…» (1642-1649?)) / С.Е. Трош // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 49. – С. 330-333.

Викладає навчальні дисципліни:

  • Лінгвокраїнознавство
  • Практичний курс кримськотатарської мови

Контактна інформація

Мобільний телефон:  +38093 281 79 10

Електронна адреса:  maldiva.doll@gmail.com