Снитко Олена Степанівна

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської філології

 

Народилася: 23.03.1955 р. у м. Києві.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Російська мова та література»( 1977). Працює в університеті з 1980 р. (асистент, доцент, професор, завідувач кафедри російської мови Інституту філології, заступник директора Інституту філології з наукової роботи( 2001-20015).

 

 

Тема кандидатської дисертації: «Семантико-синтаксическая компрессия субстантивных словосочетаний в современном русском языке» (К., 1980).

Тема докторської дисертації: «Внутренняя форма в процессах номинации» (К., 1990).

Професор Китайської Республіки (Тайвань) (2000).

Член редколегії збірника “Вісник Київського університету. Серія Мовознавство. Літературознавство. Фольклористика” та збірників «Мовні і концептуальні картини світу», “Літературознавчі студії”.

Сфера наукових інтересів: теорія номінації, етно- та психолінгвістика, лінгвістика впливу, порівняльна граматика східнослов’янських мов, синтаксис сучасної російської мови.

Відзначена Орденом княгині Ольги III ступеня (2009 р.).

Автор понад 160 наукових та навчально-методичних праць. 

Основні наукові праці:

 1. Составные наименования в газетно-публицистической речи. Навчальний посібник – К., 1981;
 2. Внутренняя форма номинативных единиц. Монографія - Львів, «Світ», 1990;
 3. Русский язык и современность.  Монографія.,  Київ-Лейпціг, 1989 (у співавторстві);
 4. Сопоставительная грамматика русского и украинского языков. Монографія – К., 2003 (у співавторстві);
 5. Русский язык в этнолингвистическом освещении. Навчальний посібник – К.,ВПЦ «Київський університет»,  2005 (у співавторстві);
 6. Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 367 с.  (у співавторстві);
 7. Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 522 с. – 30 д.а. Гриф Міносвіти і науки України (лист № 1/11 – 5205 від 16.06.10) (у співавторстві).
 8. Інтернет-комунікація в діяльності інститутів сектору безпеки: теоретико-прикладний аспект. Колективна монографіяК.,2013
 9. Російська мова як діяльність: сучасні напрямки наукового опису. Тексти лекцій. К.:    ВПЦ «Київський університет», 2013.
 10. Підручник “Русский язык” (для 5 класу шкіл з українською мовою навчання). – К.,  «Освіта», 1996.
 11. Підручник «Русский язык» (для 5 класу шкіл з російською мовою навчання.) – К., Видавничий дім «Освіта», 2005 (у співавторстві).
 12. Підручник «Русский язык» (для 5 класу шкіл з російською мовою навчання. – К., Видавничий дім «Освіта»,2013   (у співавторстві).
 13. Підручник «Русский язык» (для 6 класу шкіл з російською мовою навчання. – К., Видавничий дім «Освіта», 2014   (у співавторстві).
 14. Підручник «Русский язык» (для 7 класу шкіл з російською мовою навчання. – К., Видавничий дім «Освіта»,20015   (у співавторстві).
 15. Коммуникативная стратегия поощрения и речевые тактики её реализации // Русистика, 2007, вып. 7.
 16. Номинация в детской речи // Русский язык, литература, культура в школе и вузе, 2008, № 2 (20).