Кулінич Ірина Андріївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології 

Народилася 31.10.1957 у м. Києві.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Російська мова та література. Російська мова як іноземна» і аспірантуру. В університеті працює з 1982 р. (асистент, доцент кафедри російської мови Інституту філології).

Фахівець у галузі порівняльної лексикології східнослов’янських мов, історії російської літературної мови, історичної граматики. Досліджує проблеми лексичної семантики, історії російської мови. 

У 1992-1997 рр. – учений секретар Ученої ради філологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.

Основні наукові праці: 1. Семантична деривація в російській лексиці 70-80-х рр. ХХ ст. і її відображення в лексикографічних джерелах. – К., 1990; 2. Метафорические инновации как способ формирования языковой картины мира // Филологический анализ: теория, практика. - К.-Х., 1998; 3. Семантическая деривация как способ формирования языковой картины мира // Русское языкознание. – 1993, Вып. 26; 4. Восточнославянский (русский) язык: Пособие для студентов. Ч. 1-2. – К., 2001 (у співавторстві).

  1. История русского литературного языка. Методичний посібник (pdf-файл, 417 Кв).
  2. История русского литературного языка. Робоча програма (pdf-файл, 357 Кв).