Медведєва Людмила Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології 

Народилася 26.03.1955 р. у м. Краматорську Донецької обл.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. В університеті працює з 1977 р. (асистент, доцент кафедри російської мови Інституту філології).

Фахівець у галузі словотвору і морфології сучасної російської мови, мови засобів масової інформації.

Основні наукові праці:

1. Современный русский язык. Словообразование. – Учебно-методическое пособие. – К., 1999;
2. Спорные вопросы теории словообразования в зеркале лексикографической практики // Русистика. – К., 2002. Вип. 2.;
3. Метафорический образ современного состояния русского языка // Русское слово в мировой культуре. Материалы Х Конгресса МАПРЯЛ. - СПБ., 2003;
4. Академическая грамматика как основа грамматики РКИ // Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания. – К., 2009.