Слухай Наталія Віталіївна

Доктор філологічних наук, професор кафедри російської філології 

Народилася: 31.05.1958 р. в м. Прокоп'євську Кемеровської області (Росія).

Закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Російська мова та література».

Працює в університеті з 1980 року (асистент, доцент, професор кафедри російської мови Інституту філології).

 

 

 

Тема кандидатської дисертації: „Сверхфразовые образные единства в художественной речи” (К., 1984).

Тема докторської дисертації: „Художній образ у дзеркалі міфу етносу: М.Лермонтов, Т.Шевченко” (К., 1996).

Фахівець у галузі синтаксису сучасної російської мови, стилістики, міфопоетики, лінгвістики тексту, лінгвокультурології, шевченкознавства, мас-медійної комунікації, сугестології, рекламістики та неймінгу.

У 1987-1992 - учений секретар Ученої ради філологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1987-1995 - учений секретар міжвідомчого наукового збірника "Русское языкознание". У 1997 - 2003 - учений секретар Фахової ради з гуманітарних наук (пізніше - філології) Міністерства освіти і науки України; з 1998 р. по т.час – член спеціалізованої ради Д 26.001.19 у КНУ імені Тараса Шевченка; з 2001 р. по т.час – член спеціалізованої ради К 26.053.04 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

Основні наукові праці:

 1. Художественный образ в зеркале мифа этноса: М. Лермонтов, Т. Шевченко. - К., 1995;
 2. Міфопоетичний словник східних слов'ян. - Сімферополь, Кримське державне навчально-педагогічне видавництво, 1999. - 120с.;
 3. Міфологічні джерела прагматикону текстів мас-медіа. Навчальний посібник. - Сімферополь, 2004. - 107 с.;
 4. Художественный образ в аспекте лингвистики текста (пособие к спецкурсу). - Симферополь, 2000.-92 с.;
 5. Міфопростір художнього тексту: етноміфологеми Т. Шевченка у логіко-лінгвістичному аспекті // Ритуально-міфологічний підхід до інтерпретації літературного тексту. Зб. наук. праць. - К., 1995.- 0,7 др. арк.;
 6. Провісники лиха і долі в східнослов’янській народній культурі // Ритуально-міфологічний підхід до інтерпретації літературного тексту. Зб. наук. праць. - К., 1995. - 3,2 др. арк.;
 7. Категоріальні архетипи мови міфопоетичної традиції язичників і християн: спроба зіставлення // Вісник Київського інституту “Слов’янський університет”. – 2001. – Вип. 9. - 0,6 др. арк.- С. 169-179;
 8. Основные направления осмысления культурно-языкового феномена «концепт» в современной русистике // Русское слово в мировой культуре. Материалы Х конгресса МАПРЯЛ. Санкт-Петербург, 30 июня-5 июля 2003 г. Пленарные заседания: сборник докладов. В 2-х томах. Т. 1. Ред. Е. Е. Юркова, Н. О. Рогожиной.- 0,5 др. арк. - С. 290-298;
 9. Комерційна реклама у дзеркалі соціальних міфів (на матеріалі вуличної щитової реклами Києва 2002-2003 років) // Язык и культура. Лингвокультурологическая интерпретация текста. Вип. 6. Том 111. Ч. 1. К., 2003. - 1 др. арк. - С. 60-75;
 10. Психологічні асоціативи східних слов’ян в художньо-мовній творчості Тараса Шевченка // Наукові записки КНУ імені Т. Шевченка. Т. Х111. Інститут філології. К., 2004. – 1 др. арк. - С. 83-94;
 11. Реклама і міф // Біблія і культура. – Чернівці, 2003р. № 5. – 1 др. арк. - С. 266-280;
 12. Символ і міф: чотирикратне співвідношення // Мова та історія. Вип. 74. К., 2005.- 0,4 др. арк.- С. 6-16;
 13. Архетипи // Шевченківська енциклопедія. Робочий зошит. К., 2004.- С. 207-217;
 14. Проблеми етногенезу в дзеркалі геобіодетермінізму // Біблія і культура. Зб. наук. праць. Вип. 6. Чернівці, 2004. - 1 др. арк. - С. 378-392;
 15. Етноконцепти і міфологія східних слов’ян в аспекті лінгвокультурології. Видавництво КНУ. – 16 др. арк. – К., КНУ, 2005;
 16. Мовна символіка і міфопоетика текстів Тараса Шевченка. – К., 2006 (с. 43-162);
 17. У співавторстві з Мосенкісом Ю.Л. Міфологічні джерела прагматикону текстів масмедіа. – Сімферополь, 2004, 107 с.; 18. Синтаксис русского языка: лекции, вопросы, задания. Ч. 1, К., 2008, 78 с., Ч. 2, К., 2008, 52 с.
 18. "Світ сакрального слова Тараса Шевченка" (2011).
 19. "Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні" (у співавторстві) (2011).
 20. "Энергии жизни: современное понимание древних представлений о Вселенной" (у співавторстві) (2011).