Теряєв Дмитро Олексійович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської філології 

Народився 9.01.1964 р. у м. Києві.

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка з відзнакою за спеціальністю «Російська мова та література. Російська мова як іноземна».

В університеті працює з 1989 р. (асистент, викладач, доцент кафедри російської мови Інституту філології, заступник декана філологічного факультету (2000-2001 рр.)). 

Тема кандидатської дисертації: «Слово русской речи как артикуляторно-акустическое единство (экспериментально-фонетическое исследование)» (К., 1990). 

Фахівець у галузі фонології, експериментальної фонетики, ономастики, стилістики, російської діалектології.

Основні наукові праці:

1. Фонетична структура слов’янського антропоніма за експериментальними даними: композит / гіпокористика // Филологические исследования. – Донецк, 2002; 2. Оптимизация изучения языка на базе экспериментально-фонетического исследования // Русское слово в мировой культуре. Мат-лы Х Конгресса МАПРЯЛ. – СПб., 2003; 3. Акустическая структура звучащей стихотворной речи (фонетический эксперимент) // Система і структура східнослов”янських мов. – К., 2003; 4. Ритм поезії: Тарас Шевченко і народнопісенна творчість (експериментально-фонетичне дослідження) // Тарас Шевченко і народна культура. – Черкаси, 2004; 5. Звучащее поэтическое слово М.Ю.Лермонтова: фонетический эксперимент // Русская литература. Исследования. – К., 2004; 6. Ритмічна структура поетичного мовлення Тараса Шевченка за акустичними параметрами // Шевченкознавчі студії. – К., 2005; 7. Золотое сечение в звучащем русском и украинском поэтическом тексте (экспериментально-фонетическое исследование) // Слово. Символ. Текст. – К., 2006; 8. Система мовленнєвого ритму (експериментально-фонетичне дослідження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 2007; 9. Экспликация гармонии звучания оригинала и переводов (экспериментально-фонетическое исследование русской, украинской, польской речи) // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті Леоніда Булаховського. – К., 2008; 10. Слоговые модели звучащей речи (экспериментально-фонетическое исследование русского и китайского языков) // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2008.; Учебные задания по фонетике русского языка (навчальний посібник) - К., 2015.