Гаєвська Надія Марківна

Доктор філологічних наук, професор кафедри новітньої української літератури

Народилася 27 серпня 1947 року на Кіровоградщині, там же закінчила середню школу, а після навчалася на філологічному факультеті в Київському університеті, працювала вчителем.

У 1981 році захистила кандидатську дисертацію – «Творчість Андрія Малишка в зв’язках з російською радянською поезією (На матеріалі про героїку ратного подвигу радянського народу)».

Працювала старшим викладачем в Кіровоградському педінституті, з 1982 року доцент, а з 1997 року професор кафедри історії української літератури Київського університету імені Тараса Шевченка.

Гаєвська Н.М. в системі освіти працює близько 40 років, читає для студентів нормативні курси з історії української літератури, веде наукові семінари та спецсемінари, де висвітлюються проблеми і тенденції розвитку української літератури XIX – XX століття, займається науковою роботою.

Упорядник та автор наукових коментарів творів А. Малишка, В.Сосюри, серії БУЛ, зб. "Українські загадки" та ін.

Укладач програм, методичних вказівок з історії української літератури XIX – поч. ХХ ст.

Протягом багатьох років Надія Гаєвська була членом Вченої ради філологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, заступником декана філологічного факультету денної, потім заочної форми навчання та екстернату, Вченим секретарем НМК з української та слов'янської філології при Міністерстві освіти України, Відповідальним секретарем Фахової ради з гуманітарних наук МО України, заступником головного редактора "Вісника" філології.

За значну багаторічну сумлінну працю, плідну науково–педагогічну діяльність та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів Гаєвську Надію Марківну нагороджено почесним знаком "Відмінник освіти України"(1997), почесною грамотою і знаком Київського міського голови (2003), «Заслужений працівник освіти України» (2004).

Наукові інтереси: історія української літератури ІІ пол. ХІХ  ст.; історія української літератури кінця XIX- початкуXXст., ХХ-ХХІ ст.

Автор понад 350 наукових та науково-методичних праць, серед яких:

1.Гаєвська Н.М. Андрій Малишко і російська література / Н.М.Гаєвська. – К., 1985.

2.Гаєвська Н.М. Вивчення творчості П.Грабовського в школі: Посібник для вчителя / Н.М.Гаєвська. – К., 1989.

3.Гаєвська Н.М. Андрій Малишко. Семінарій / Н.М.Гаєвська. – К., 1991.

4.Дніпрова хвиля: хрестоматія нововведених творів до шкільних програм [у співавторстві] / Упорядник В.Я.Неділько. – К., 1993. 2001.

5.Гаєвська Н.М. Павло Грабовський. Нарис життя і творчості / Н.М.Гаєвська. – К., 1994.

6.Історія української літератури 70-90-х років ХІХ ст. Т. 1 / Н. М. Гаєвська [та ін.]; ред. О. Д. Гнідан. – К., 1999.

7.Гаєвська Н. Живе слово. Нововведені імена в програму з української літератури: Навчально-методичний посібник. У 3-х книгах / Н. М. Гаєвська -К., 1997.

8.Українська література в запитаннях і відповідях (орієнтовні відповіді на екзаменаційні білети): 11 клас / Н. М. Гаєвська [та ін]. - К., 1998.

9.Гаєвська Н.М. Українська література. Письмовий та усний екзамен / Н.М. Гаєвська [та ін]. - К., 1998.

10.Гаєвська Н.М. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХІХ ст. (у трьох книгах) / Н.М.Гаєвська. – К., 1996-1997

11.Гаєвська Н.М. Панас Мирний – найбільший епік ХІХ століття: Навчальний посібник / Н.М.Гаєвська. – К., 2004.

12.Гаєвська Н.М. Життя – подвиг: нарис життя і творчості Павла Грабовського / Н.М.Гаєвська, О.В. Гаєвська. – К., 2006.

13.Гаєвська Н.М. Українська література ХІХ століття. Хрестоматія /  Н. М. Гаєвська. – К., 2006.

14.Історія української літератури. Кінець 19 - початок 20 ст.: У 2 кн.: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.О.Д. Гнідан; Авт.: Гнідан О.Д., Гаєвська Н.М., Семенюк Г.Ф., Гаєвська О.В., Гнатюк М.І. та ін. – К., 2005, 2006.

15.Алєксеєнко Н.М.,  Бутко Л.В., Гаєвська Н.М., Сізова К.С. Аналіз художнього тексту: Практикум / Н.М. Гаєвська [та ін.]  – Київ, 2009.

16.Іспит з українськоїлітератури. Тести: Навчальний посібник / [Андрєєва Т. М. та ін.]; за ред. проф. Н. М. Гаєвської – К, 2011.

17.Гаєвська Н.М. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. Навчально-методичний комплекс / Н.М. Гаєвська. – К., 2013

18.Гаєвська Н.М. Іспит з української літератури. Матеріали по підготовці до ЗНО: Навчальний посібник / Н.М.Гаєвська. – К., 2013.

19.Гаєвська Н.М., Пилипей О.В., Стрюк Л.Б. Микола Хвильовий. Методичний посібник. / Н.М.Гаєвська [та ін.]. – К., 2015

 

Викладає курси: «Історія української літератури кінця XIX- початкуXXст.», «Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ ст.», спецсемінар «Проблеми динаміки української літератури від давнини до новітнього часу» та ін.