Ковалів Юрій Іванович

Доктор філологічних наук, професор кафедри новітньої української літератури

Лауреат Шевченківської премії (1996), Премії ім. Т.Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009),

Премії «Благовіст» (2005). Відмінник освіти України (1996),

Заслужений працівник освіти України (2008), Подяка Президента (2009). Медаль «Почесна відзнака» НСПУ (2014). 

 

Народився 13 квітня 1949 у місті Біла Церква на Київщині. Тут навчався, працював на заводі "Радіокераміка".

1967р. вступив до Київського педагогічного інституту ім. М.Горького (нині – Київський національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова) на філологічний факультет, після закінчення якого (1971) викладав українську мову та літературу у сільських школах Білоцерківщини (Острійки, Мала Вільшанка).

З 1981 працював кореспондентом газети "Зірка". Того ж року втупив до аспірантури Інституту літератури ім. Т.Шевченка НАН України, де навчався до 1984, потім працював тут на посадах від молодшого до провідного наукового співробітника.

Кандидатська дисертація: «Романтична стильова течія в українській радянській поезії 20-30-х років (М. Бажан, Ю. Яновський, О. Влизько, Л. Первомайський)»

Докторська дисертація:«Рух естетичної свідомості в українській літературі першої половини ХХ століття (становлення, ґенеза. перспективи)»

Займаючись науковою роботою, не покидав освіти, викладав у різні роки у Переяславському відділенні Київського педагогічного інституту ім. М.Горького, у Всеукраїнському інституті підвищення кваліфікації педагогічних працівників, в Інституті підвищення кваліфікації вчителів ім. Б.Грінченка, у Київському державному лінгвістичному університеті, у Міжнародному інституті лінгвістики і права.

З 1998 – професор кафедри Української літератури XX ст. (нині кафедра новітньої української літератури) Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: філософія, герменевтика, історія й теорія літератури, мистецтвознавство.

Автор понад 300 статей, наукових розвідок, рецензій у періодичних і неперіодичних виданнях.

Список найважливіших публікацій:

1. Ковалів Ю.І. Романтична стильова течія в українській радянській поезії 20-30-х років (Бажан, Ю. Яновський, О. Влизько, Л. Первомайський) / Ю.І. Ковалів. – К.: «Наукова думка»,1988.

2. Ковалів Ю.І. Літературна дискусія 1925-1828 років / Ю.І. Ковалів. – К.: «Знання», 1990.

3. 20-і роки: літературні дискусії, полеміки : Літературно-критичні статті / [упоряд. В.Дончик]. – К.: «Дніпро», 1991 (співавторство).

4. «Історія української літератури ХХ століття» у 2 т., З кн. – К.: «Либідь», 1993-1995 (співавторство).

5. «Історія української літератури ХХ століття» у 2 кн. – К.: «Либідь», 1998 (співавторство).

6. Ковалів Ю. І. Курс: Історія української літератури. Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих навчальних закладів освіти. – К.: Видавничий центр «Просвіта» КНУ ім. Тараса Шевченка,1999

7. Підручник «Українська література» для 11 класу – К.-Ірпінь: «Перун», 1998; 2001 (співавторство).

8. Ковалів Ю. І. Курс: Українська література від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Навчально-методичний комплекс для заочного відділення журналістики. – К.: Видавництво МІЛП,2000.

9. Українська поезія першої половини ХХ ст. – К.: «Перше вересня», 2000.

10.Українська поезія другої половини ХІХ ст. – К.: «Перше вересня», 2002.   

11.Стильові тенденції української літератури ХХ століття: Зб. [упор. Н. М. Шумило]. –– К. : ПЦ «Фоліант», 2004 (співавторство).

12.Ковалів Ю.І. «Празька школа»: на крутосхилах «філософії чину» / Ю.І. Ковалів. – К.: «Бібліотека українця», 2001; 2004.

13.Ковалів Ю.І. Письменство «розстріляного відродження»: від літературних угруповань до Літературної дискусії / Ю.І. Ковалів. – К.: «Бібліотека українця», 2004.

14.Ковалів Ю.І. Художня хроніка великої трагедії (Українська література періоду Другої світової війни) / Ю.І. Ковалів. – К.: «Джерело-М», 2004.

15.Ковалів Ю.І. Скрипторій: Літературно-критичні статті / Ю.І. Ковалів. – Біла Церква: «Буква», 2004.

16.Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997, 2006 (співавторство).

17.Ковалів Ю.І. «Рокотанням-риданням бандур...»: Українська поезія міжвоєнного двадцятиліття / Ю.І. Ковалів. – К.: Бібліотека «Дивослова», 2006.

18.Літературознавча енциклопедія: У 2 т. / Автор-укладач Ю.І. Ковалів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007.

19.Ковалів Ю. І. Ренесанс української прози і драматургії 20-х років ХХ століття. – К.: Бібліотека «Дивослова»,2007.

20.Ковалів Ю.І. Літературна герменевтика / Ю.І. Ковалів. – К.:ВПЦ «Київський університет», 2008.  

21.Ковалів Ю.І, Абетка дисертанта: Методологічні принципи написання дисертації / Ю.І. Ковалів. – К.: «Твім інтер», 2009.

22.Ковалів Ю.І. Полісемантика «розстріляного відродження» з обірваною перспективою / Ю.І. Ковалів. – К.: «МП Леся», 2009.

23.Ковалів Ю.І. Жанрово-стильові тенденції в українській літературі. – ВПЦ «Київський університет», 2012.

24.Автор проекту «Історія української літератури: в 10 т.: Кінець ХІХ – Початок ХХІ ст.», з’явилося друком чотири томи у Вид. центрі «Академія» (2013-2015).  

Упорядкування:

  • 11-ий том 12-томного Зібрання творів П.Тичини. – К.: «Наукова думка», 1988.
  • хрестоматія «Українська література» для 11 класу – К.-Ірпінь: «Перун»,1998,  2001 (співавторство).

Упорядкування і передмови: 

  • Фальківський Д. Поезії. – К.: «Рад. письменник», 1988.
  • Юрій Клен. Вибране. – К.: «Дніпро», 1991.
  • Атом серця: Збірник української поезії першої половини ХХ століття. – К.: «Веселка», 1992; 1993.
  • Антологія української поезії другої половини ХХ сторіччя. – К.: «Гранослов», 2001

 

Стаття «Українська література (від найдавніших часів до сучасності)» для португаломовної всесвітньої енциклопедії EnciclopédiaVebro: Luso-BrasileiradeCultura. Edição  SéculoXXI: Lisboa-SãoPauloза 2004 р., т. 28  (2 др. арк.)

Автор поетичних збірок «Трилисник» (1971, співавторство), «Очима любові» (1980), «Чорний вершник» (2003), «Homolupus» (2007), «Бермудський санскрит» (2009).

Викладає курси: «Історія української літератури І пол. ХХ ст.», «Українська література ІІ пол.. ХХ ст.», «Українська література межі ХХ-ХХІ ст.», «Українська література ХХ-ХХІ ст.», «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Методологічні принципи роботи над дисертацією», спецкурс «Літературна герменевтика», та ін.