Гуляк Анатолій Борисович

Доктор філологічних наук, професор кафедри новітньої української літератури

Народився 3 липня 1961 року в селі Привітному Муровано–Куриловецького району Вінницької області.

Після закінчення Гнівенської середньої школи вступив на філологічний факультет Вінницького педінституту, який закінчив у 1982 році.

Працював учителем української мови та літератури, заступником директора по навчально–виховній роботі у СШ №17 міста Вінниці. Служив у війську.

У 1989 році вступив до аспірантури при Київському державному педагогічному інституті.

Кандидатську дисертацію “Творчість Грицька Григоренка (О.Є.Судивщикової–Косач) у контексті української літератури кінця XIX – початку XX століття” захистив у 1991 році, після чого працював викладачем, доцентом кафедри української літератури НПУ ім. М.Драгоманова”.

З 1997 року, по закінченню докторантури, обіймав посаду професора кафедри української літератури вищеназваного навчального закладу.

Докторську дисертацію “Становлення українського історичного роману” захистив у 1998 році.

Вчене звання професора присвоєне 1999 року.

З 2000 року очолював кафедру україністики Національного медичного університету імені О.О.Богомольця”.

Наукові інтереси – українська література кінця ХІХ – початку ХХ століть; новітня українська література; українська оповідна проза; теорія та практика віршування; принципи аналізу художнього тексту; питання текстології; методика викладання української літератури.

Під науковим керівництвом професора А.Б.Гуляка захищено: докторських дисертацій – 7, кандидатських дисертацій – 32.

Автор понад 200 наукових праць. Основні з них:

1. Володимир Винниченко. Грицько Григоренко: штрихи до портретів: Навчальний посібник / О.Д. Гнідан, Л.С. Дем'янівська, Л.В. Йолкіна, А.Б. Гуляк. – К., 1995

2. Гуляк А.Б. Олена Пчілка: нарис життя і творчості: навчальний посібник / А. Б. Гуляк. – К., 1996.

3. Гуляк А.Б. Становлення українського історичного роману / А. Б. Гуляк. - К., 1997.

4. Гуляк А.Б. Числова символіка міфу / А.Б.Гуляк та ін. – К., 2002.

5. Історія української літератури 70–90–х років XIX століття: у 2-х книгах / А. Б. Гуляк, Н. М. Гаєвська, О. Д. Гнідан, Л. С. Дем'янівська, С. С. Кіраль, Б. М. Кір'янчук, М. В. Козачок, Я. В. Козачок, Н. Д. Осьмак, А. І. Плахова; ред.: О. Д. Гнідан. - К. : Логос, 1999, 2002.

6. Версифікація: теорія і практика віршування: Навч. посіб. / Г. Ф. Семенюк, А. Б. Гуляк, О. Є. Бондарєва. - К., 2003.

7. Історія української літератури ( 20-ті - 40-ві роки XIX століття): підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Г. Ф. Семенюк, А.Б.Гуляк та ін. – К., 2009

8. Гуляк А.Б. Деякі аспекти аналізу літературного твору / А. Б. Гуляк, Н. М. Скоробагатько, П. П. Хропко, І. М. Цуркан. - К., 2000.

 9. Семенюк Г.Ф., Гуляк А.Б., Науменко Н.В. Літературна майстерність письменника / Г.Ф.Семенюк, А.Б.Гуляк, Н.В. Науменко. – К., 2015.

10. Семенюк Г., Ткачук М., Гуляк А. Срібний Птах. Хрестоматія з української літератури для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Г.Ф.Семенюк, М. П. Ткачук, А.Б.Гуляк. – К., 2004, 2006, 2008.

Викладає курси: «Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.», «Полістилізм української новітньої літератури», «Синтез мистецтв в авторському виконанні», спецкурс «Принципи аналізу літературного твору».