Дяченко Світлана Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри новітньої української літератури.

Народилася 30 березня 1962 року.

Закінчила у 1981 році Переяслав–Хмельницьке педагогічне училище, у 1987 році – педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького, у 1994 році – філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка.

У 1997 році вступила до аспірантури, яку успішно закінчила у 2000 році.

Вчасно підготувала і захистила кандидатську дисертацію “Пригоди молодого рицаря. Роман з козацьких часів” Спиридона Черкасенка (типологія жанру, специфіка образної системи і способи її художньої реалізації)” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук із спеціальності 10.01.01. – українська література. Працювала в навчальних закладах різного типу.

В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 1990 року (педагогічний стаж з 27.04.1999).

З 2002 року – Учений секретар Ученої ради університету.

Наукові інтереси:українська література к. ХІХ – поч. ХХ століття, проблеми теорії та історії українського роману, особливості національного характеру в українській прозі к. ХІХ – поч. ХХ ст., методика викладання української літератури в середній та вищій школі.

Список найважливіших публікацій:

1.Дяченко С.І. Мова художнього твору. Літературно-лінгвістичний аналіз роману «Пригоди молодого лицаря» Спиридона Черкасенка / С.І. Дяченко. – Харків, 2003.

2.Дяченко С.І. Українська література: Робочий зошит для 5 кл. / С.І. Дяченко. – К., 2006.

3.Дяченко С.І. Українська література: Робочий зошит для 6 кл. / С.І. Дяченко. – К., 2006

4.Дяченко С.І. Історія української літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: Зб. тестів для поточного й підсумкового контролю знань студентів за кредитно-модульною системою / С.І. Дяченко. – К., 2008.

5.Дяченко С.І. Основні віхи розвитку методики вивчення літератури у школах України: Зб. тестів для поточного й підсумкового контролю знань студентів за кредитно-модульною системою / С.І. Дяченко. – К., 2008.

6.Дяченко С.І. Українська література для іноземних студентів вищих навчальних закладів: Підручник / С.І. Дяченко. – К., 2010.

7.Дяченко С.І. Методика викладання української літератури / С.І. Дяченко. – К., 2013

8.Дяченко С. І. Історія української літератури к. ХІХ – поч. ХХ ст. / С.І. Дяченко. – К., 2013

9.Дяченко С.І. Основні віхи розвитку методики викладання української літератури в навчальних закладах: навчальний посібник / С.І. Дяченко. – К., 2014

Викладає курси: «Історія української літератури к. ХІХ – поч. ХХ століття», «Методика викладання української літератури в загальноосвітній школі», «Методика викладання історії української літератури у ВНЗ»; спецкурс «Основні віхи розвитку методики літератури».