Даниленко Людмила Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов'янської філології.

Дата і місце народження: 16.10.1956 р, м.Київ.

Даниленко Людмила Іванівна  у 1981 році з відзнакою закінчила слов’янське відділення філологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1997 році  закінчила аспірантуру Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, де під керівництвом академіка В. М. Русанівського  захистила кандидатську дисертацію на тему «Національно-культурні особливості семантики чеських фразеологізмів» (1997). З 2000 року доцент кафедри слов’янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Доц. Даниленко Л.І. мала стажування у Празі в Карловому університеті (2004), на Літніх школах у Чехії та Словаччині: університет імені Ф. Палацького (Оломоуць, 1996, 1998), університет імені Я. А. Коменського (Братіслава, 2000), Карлів університет (Прага 2005).  Брала участь в роботі ХІІІ – ХVМіжнародних з’їздів славістів у Словенії (Любляна 2003), Македонії (Охрид 2008), Білорусі (Мінськ 2013).

Член Фразеологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів, учений секретар Українського комітету славістів (2003 - дотепер). 

До сфери наукових інтересів: слов'янська лексика і лексикографія, фразеологія, пареміологія, історія славістики.

Вибрана бібліографія:

 1. монографія «Національно-культурна семантика чеської фразеології» (2000);  
 2. «Чесько-український словник. Сучасна ділова мова» (2000);
 3. «Чеська мова. Підручник для студентів вищих навчальних закладів (2006, 2007, 2012),
 4. співавтор праць «Praktickýčesko-ukrajinskýslovník. Ekonomika. Finance. Obchod» (2000, Чехія),
 5. «Ukrajinsko-českýslovník. Ekonomika. Finance. Obchod» (2004, Чехія),
 6. «Українсько-чеські паралелі в текстах і ситуаціях» (2002, 2006, 2012),
 7. «Українське мовознавство у західних і південних слов’ян» (2005),
 8. «Aktuální otázky překladu: mezijazykový a mezikulturní výměr: Kolektivní monografie» (Olomouc, 2014).

 Викладає курси 

 • чеської мови,
 • спецкурси «Фразеологія чеської мови»,
 • «Лексичний склад чеської мови»,
 • «Слов’янські мови в лінгвокультурологічному висвітленні»,
 • «Когнітивна лінгвістика»,
 • «Славістика в Україні” . 
Контакти:
tel: +38 044 239 33 73 (кафедра)
адреса: Київ, бульвар Тараса Шевченко,14, каб.128